arcstudio

architectural studio

5ος κύκλος διευκρινίσεων από το ΥΠΕΚΑ για το Νόμο 4014

Αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ εννιά  νέες ενημερώσεις- διευκρινήσεις για ειδικές περιπτώσεις σχετικά με τη δήλωση των αυθαιρέτων με τον 4014/2011. Προκειται για την πέμπτη κατα σειρά ανάρτηση διευκρινήσεων και προβλέπεται να υπάρξουν και άλλες όσο θα κατηγοριοποιούνται οι ερωτήσεις που αποστέλλονται από τους μηχανικούς.

Το σχετικό link:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=bmgUeerqMu4%3d&tabid=762&language=el-GR

Νομιμοποιούνται αυθαίρετα και στους παραδοσιακούς οικισμούς

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα, την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα πόλεων επιτρέπει σειρά τροπολογιών στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και άλλες διατάξεις.

Οι βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ, προκάλεσαν ένταση ακόμη και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις των βουλευτών κ.κ. Απόστολου Κακλαμάνη και Κώστα Καρτάλη. Μάλιστα, ο κ. Καρτάλης καταψήφισε τις τροπολογίες καθώς και το άρθρο 42 με τις λοιπές διατάξεις εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του.

Από το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν ξεχωρίζει μία, βάσει της οποίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις μπορεί το 20% να είναι οικοδομήσιμο για την κατασκευή συνοδών εγκαταστάσεων σε τουριστικές υποδομές (π.χ. γκολφ, πισίνες, γήπεδα τένις κ.ά.).

Μάλιστα, για τις εκτάσεις αυτές θα επιτρέπεται ακόμη και η κατά κυριότητα και με αντάλλαγμα παραχώρηση σε τρίτους. Εως σήμερα επιτρεπόταν η οικοδόμηση 10% του δάσους ή των δασικών εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί στον ΕΟΤ ή σε όσους είχαν σύμβαση με τον οργανισμό.

Επίσης, με τις νέες τροπολογίες ανοίγει ο δρόμος για την πετρελαιοκίνηση ΙΧ αυτοκινήτων, τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι χθεσινές τροπολογίες οδηγούν σε ανατροπές της δασικής νομοθεσίας όπως και του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ειδικότερα:

1. Μπορούν να νομιμοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλης, εφόσον η κατασκευή τους έχει ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος της πόλης ως παραδοσιακού.
Ωστόσο και για τις υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές (που ολοκληρώθηκαν μετά την πράξη χαρακτηρισμού) μπορεί να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη αίτημα στην ειδική επιτροπή που συστήνεται στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας. Η επιτροπή θα κρίνει αν θα δεχθεί ή θα απορρίψει το αίτημα με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής στο νομίμως υφιστάμενο κτήριο, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού.
Μάλιστα, η Επιτροπή θα μπορεί να επιβάλει και την εκτέλεση εργασιών προσαρμογή του αυθαιρέτου στους ισχύοντες μορφολογικούς κανόνες του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.

Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου θα ξεκινά είτε με την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής είτε με την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν.
Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν θα επιτρέπεται, μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτοτελών νέων κατασκευών, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

2. Αυξάνεται ο χρόνος αποπληρωμής των προστίμων για αυθαίρετες κατοικίες κατά 6 μήνες. Έτσι, πλέον η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 36 μήνες για όλα τα αυθαίρετα (κατοικίας και άλλης χρήσης).

3. Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε οικοδομή με οικοδομική άδεια δεν θα προσμετράται το πρόσθετο ύψος που έχει προκύψει από την μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί.
4. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο θα υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα (π.χ. αεροφωτογραφίες) τα οποία να αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής θα μπορεί να καταθέτει ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας προ τις 31/1/1983 με την προϋπόθεση της έλλειψης των δημοσίων εγγράφων τα οποία θα μπορούσαν να αποδείξουν τον χρόνο κατασκευής.
6. Για κατασκευές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταση, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, οι οποίες δεν αυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.
7. Δίδεται παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους έως τις 30 Νοεμβρίου.
8. Για την αποκατάσταση των εκτάσεων της λατομικής περιοχής στη θέση «Μαύρα Βουνά» Αράξου έως ότου υποβληθεί προς έγκριση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου θα εφαρμόζονται οι πιο πρόσφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία.

9. Προβλέπεται δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων για αθλητικές και τουριστικές χρήσεις κατά 20% επί του συνόλου της έκτασης. Έτσι δίδεται η δυνατότητα για κατασκευή συνοδών εγκαταστάσεων σε τουριστικές υποδομές (γήπεδα διαφόρων αθλημάτων, ιππασία κ.λπ.) υπό μία βασική προϋπόθεση. Η συνολική προς αξιοποίηση έκταση να είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων προκειμένου η δυνατότητα αυτή να αφορά μόνο πολύ μεγάλες εκτάσεις και επομένως μεγάλα επενδυτικά σχέδια με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Η ομάδα μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, προτείνουμε και υλοποιούμε λύσεις για την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου σας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό μητρώο), και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει τις συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.  Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων των βασικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 50 m2 , σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου (από 9/1/2011)
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου τμήματος ή ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011)
 • Για κάθε κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011) και για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία και επαγγελματική στέγη (από 9/7/2011)
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οικον».


Εκτός από την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, θα σας προτείνουμε λύσεις για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας. Στην περίπτωση που αποφασίσεται να προχωρήσετε σε κάποιες από αυτές τις βελτιώσεις μπορούμε να αναλάβουμε τις εργασίες υλοποίησης.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει  την  υλοποίηση των προτάσεων αυτών με εξειδικευμένα συνεργεία παρέχοντας στους ιδιοκτήτες την ασφάλεια της σωστής και έγκαιρης παράδοσης του έργου. Κάθε έργο εκτελείται με την συνεχή επίβλεψη Μηχανικού του γραφείου μας.    

  Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε αφορούν:
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.
 • Μελέτη και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων
 • Ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οικον».

Εκτός από τις παραπάνω εργασίες διαθέτουμε συνεργεία και αναλαμβάνουμε κάθε είδους εργασίας στο κτίριό σας, οι οποίες μπορεί να μην αφορούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Νέα Παράταση για Τακτοποίηση Ημιυπαίθριων και Λοιπών Χώρων

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, που έxουν αλλάξει χρήση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210.9329911 και 210.9329918
Νέα παράταση έως το τέλος Δεκεμβρίου για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων και των άλλων παράνομα κλειστών χώρων δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Είναι η τρίτη παράταση που δίνεται από την εφαρμογή του μέτρου. Επίσης για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, έχουν υποβληθεί 630.268 αιτήσεις και έχουν δηλωθεί περίπου 900.000 κλειστοί χώροι. Η εκτίμηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι ότι από την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων μπορούν να συγκεντρωθεί πάνω από ένα δισ. ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να διευθετήσουν για 40 χρόνια τους παράνομα κλειστούς ημιυπαίθριους, τις σοφίτες, τα πατάρια, τα υπόγεια, τους φωταγωγούς, τα εσωτερικά αίθρια, τις εσοχές των κτιρίων και τις πιλοτές με βάση τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πράσινες στέγες για μείωση στο ρεύμα

Σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προσφέρουν οι πράσινες στέγες σε ελληνικά κτίρια, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι πράσινες στέγες προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση. 
 

Η μείωση του κόστους ενέργειας για ψύξη μπορεί να φτάσει έως και το 40% ενώ στον τελευταίο όροφο, κάτω από την φυτεμένη επιφάνεια, αλλά και στις μονοκατοικίες η μείωση φθάνει το 87%. 

 

Κτίρια με πράσινη στέγη είναι το δημαρχείο της Ελευσίνας, το υπουργείο Οικονομικών και υπάρχουν πολλά ιδιωτικών φορέων. 

 

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να προκηρυχθεί πρόγραμμα για πράσινες ταράτσες προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ για δημόσια κτίρια. 

 

[http://www.skai.gr/]

Αυθαίρετα: χάος με τη ρύθμιση – Έκκληση για παράταση

Να παραταθεί κατά τέσσερις μήνες η πρώτη φάση υποβολής δηλώσεων για τα αυθαίρετα, ζητά σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δύο πρώτες εβδομάδες της εφαρμογής του ν.4014, απέδειξαν ότι πρόκειται για ένα κείμενο με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του.
«Έχει περάσει σχεδόν το 1/3 του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την υποβολή της πρώτης φάσης και επικρατεί ένα πραγματικό χάος».
«Οι μηχανικοί εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης είναι αναγκασμένοι να απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών ερμηνεύοντας τον νόμο ποικιλοτρόπως. Δυστυχώς οι απαντήσεις που δίνονται από επίσημους φορείς είναι προφορικές χωρίς καμία εγκυρότητα και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση».
Οι μηχανικοί αποδίδουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην πολυπλοκότητα της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας αλλά και στο γεγονός ότι  κάθε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής αποτελεί μοναδικό αντικείμενο μελέτης, ενώ καταγγέλλουν ότι οι νόμιμες αμοιβές δεν έχουν ξεκαθαριστεί και αναμένονται οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις και διευκρινήσεις.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος  ζητά από την διοίκηση να παρατείνει την πρώτη φάση υποβολής των αυθαιρέτων τουλάχιστον για 4 μήνες και προτείνει, στο χρονικό διάστημα της παράτασης, να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα ερωτήματα των μηχανικών ώστε να απαντηθούν επίσημα.
[econews]

Ο Στιβ Τζομπς Και Η Αρχιτεκτονική

Πριν λίγες μέρες φιλοξενήθηκε στη New York Times μία συνέντευξη του αρχιτέκτονα Πίτερ Μπόλιν, ιδιοκτήτη του αρχιτεκτονικού γραφείου Bohlin Cywinski Jackson. Το αρχιτεκτονικό του γραφείο έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει πάνω από 30 Apple Stores, αλλά και τα κεντρικά γραφεία της Pixar. Ο Στιβ Τζομπς τους είχε αναθέσει και τη μελέτη του επόμενου σπιτιού του. 
Το σπίτι θα χτιστεί στο  Γούντσαϊντ της Καλιφόρνιας (νότια του Σαν Φρανσίσκο, κοντά στο Πάλο Άλτο που βρίσκεται η Apple) σε ένα οικόπεδο 24 στρεμμάτων και θα έχει έκταση 460 τετραγωνικά. Παρ’όλο που θα άνηκε σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, το σπίτι αυτό θα έχει μόνο ένα συζυγικό δωμάτιο, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι και τραπεζαρία. Αναπάντεχα απλός σχεδιασμός και καμία υπερβολή, από έναν άνθρωπο που η απλότητα και ο λιτός σχεδισμός διέπεαν όλα τα δημιουργήματά του.


[gizmodo.com]

Μετά την πληρωμή του προστίμου οι μεταβιβάσεις των αυθαιρέτων

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου και την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως ακινήτων που δεν «μπλοκάρονται», ενώ έχουν αυθαίρετη κατασκευή, εξέδωσε το ΙΚΑ. Σε αυτήν αναφέρεται ξεκάθαρα πως τα αυθαίρετα που ρυθμίζονται, θα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο μετά την αποπληρωμή όλων των δόσεων του σχετικού προστίμου.

Από την απαγόρευση μεταβίβασης, εξαιρούνται τα ακίνητα που περιλαμβάνουν αυθαίρετη κατασκευή και τα οποία:

 • υπάρχουν πριν από το 1955
 • έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης με τον 1337/1983
 • έχουν νομιμοποιηθεί με τους νόμοους 1337/83, 1577/85 ή του 1512/8
 • έχουν πάρει αναστολή της κατεδάφισης βάσει του 1337/83
 • έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διατήρησης με τις διατάξεις 3775/2009 και 3843/2010
Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που θα ρυθμιστούν, το ΙΚΑ δεν θα αναζητήσει αναδρομικά εισφορές, εκτός και εάν δεν αποπληρωθεί κάποια δόση.
Όσον αφορά στα ημιτελή αυθαίρετα θα αναζητούνται εισφορές από το ΙΚΑ για όσες εργασίες έγιναν μετά την 28η Ιουλίου 2011.
[www.enet.gr]

Έως τέλος Νοέμβρη ο διαγωνισμός για το Ελληνικό

Έως τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός πρόσκλησης εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες, κατά το 12ο συνέδριο για την ακίνητη περιουσία Prodexpo, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, Ανδρέας Ταπραντζής.
Υπενθυμίζεται ότι στο Ταμείο έχει μεταβιβαστεί από την Ελληνικό Α.Ε. η έκταση των έξι εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.
«Οι επενδυτές θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης, ενώ μέχρι το τέλος του 2011 θα ανακοινωθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί για τα πιο 4 έως 6 πιο ώριμα δημόσια ακίνητα» σημείωσε.
Ωστόσο, η επιλογή και τοποθέτηση του αναδόχου για το έργο της ανάπλασης του Ελληνικού -που αποτελεί και το πιο σημαντικό στάδιο του εγχειρήματος- θα καθυστερήσει, καθώς, όπως έχει επισημάνει το Capital.gr, η αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου αποτελεί δισεπίλυτη εξίσωση.
Προσκόμματα

Όπως εξήγησε ο κ. Ταπραντζής, ορισμένα από τα προσκόμματα της αξιοποίησης της έκτασης σχετίζονται με την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, «το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, την γραφειοκρατία, τις πολύπλοκες και αλληλοσυγκρουόμενες διαδικασίες. Νομικά προβλήματα που σχετίζονται με χρησικτησίες, άρση απαλλοτριώσεων, αλλά και τεχνικά προβλήματα, όπως η έλλειψη κατάλληλων χρήσεων γης ή σχεδίων πολεοδόμησης. Επίσης, δεν υπάρχει ενιαίος φορέας στο Δημόσιο που να ασχολείται με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην κατεύθυνση της παραγωγής κυβερνητικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, σήμερα υπάρχει κατακερματισμός δυνάμεων και απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε επίπεδο χώρας, περιοχών και Δήμων».
«Το Ελληνικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης που έχουν γίνει ποτέ. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το Central Park της Νέας Υόρκης, δυόμιση φορές μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου, 40 φορές ο Εθνικός Κήπος και 25 φορές το Πεδίο του Άρεως και τρεις φορές του μεγέθους αντίστοιχης έκτασης στο Μονακό» τόνισε ο κ. Ταπραντζής.
Και πρόσθεσε: «Αυτό που καθιστά το Ελληνικό μία πολύ δύσκολη άσκηση είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε από αυτό. Αποτελεί έναν από τους λόγους για τον οποίο έχουν αποτύχει οι μέχρι τώρα προσπάθειες. Ωστόσο, η δική μας προσέγγιση είναι αρκετά πιο ρεαλιστική. Στις προσεγγίσεις μας πρέπει να υπάρχει η απάντηση στο ερώτημα που θα βρούμε τα χρήματα. Εάν δεν είχαμε οικονομικό πρόβλημα, το Ελληνικό θα μπορούσε να «τρέξει» πολύ εύκολα και γρήγορα. Ωστόσο, ό,τι σχεδιάζουμε θα πρέπει να συγκινεί τις αγορές. Στο Ελληνικό το Δημόσιο θα επιβάλλει τι θέλει και τι δεν θέλει».
«Δεν μπορεί όλη η έκταση να είναι πάρκο»
Όπως σημείωσε ο Ισπανός αρχιτέκτονας Χοσέ Αθεμπίγιο, δεν είναι δυνατόν το σύνολο της έκτασης του Ελληνικού να είναι πάρκο.
«Η δημιουργία νέου μητροπολιτικού πάρκου θα πρέπει να είναι ο πυρήνας του Ελληνικού. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, προσπάθησα να πείσω τους συνομιλητές μου στην Αθήνα ότι το Ελληνικό δεν θα πρέπει να μετατραπεί, κατά βάση, σε πάρκο. Και αυτό για πολλούς λόγους και όχι οικονομικούς.
Η αστική μορφολογία και ο μεσογειακός χαρακτήρας της Αθήνας δεν μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε ανάγκη από ένα πάρκο, μεγαλύτερο του Central Park ή του Hyde Park. Καταλήξαμε λοιπόν, στην πρόταση για δημιουργία πάρκου 2.600 στρεμμάτων και για δόμηση που θα κυμαίνεται από 3 έως 6 εκατ. τετραγωνικά μέτρα» κατέληξε.

Απεργίες Πολεοδομιών

Έληξαν οι καταλήψεις στις Πολεοδομίες, αλλά οι υπάλληλοι άρχισαν απεργία, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη!