arcstudio

architectural studio

Monthly Archives: April 2011

>«Εξοικονόμηση κατ΄οίκον»: ελαστικότερα κριτήρια ένταξης

>

Πιο ελαστικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» που επιδοτεί παρεμβάσεις για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σπιτιών αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή υποστήριξης του προγράμματος και αποδέχθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. Μανιάτης με στόχο τη διευκόλυνση συμμετοχής των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία», μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι στις επιδοτούμενες παρεμβάσεις εντάσσονται οι δαπάνες για την κατασκευή σωληνώσεων, για αποξηλώσεις και αποκομιδή παλιών εγκαταστάσεων καθώς και για την τοποθέτηση σητών στα κουφώματα.
Στα κτίρια με τις χειρότερες ενεργειακές επιδόσεις δεν είναι αναγκαίο να επιτυγχάνεται η αναβάθμισή τους κατά μια κατηγορία, αλλά εξετάζεται το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας ενώ ρυθμίζονται, επίσης, περιπτώσεις που τα κτίρια έχουν κατασκευαστεί μεν πριν από το 1979 αλλά δεν υπάρχει η οικονομική άδεια.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, μετά την παράταση που δόθηκε, λήγει στις 16 Μαΐου.
Αναλυτικά, με τις νέες ρυθμίσεις:
1. Η χρήση του ακινήτου ως «κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία» μπορεί εναλλακτικά να πιστοποιηθεί από τη διεύθυνση κατοικίας του Ε1.
2. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1979 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, μπορεί να προσκομίσει σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που αυτό εκδόθηκε (π.χ. περιπτώσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση).
3. Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια ή το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, μπορούν να προσκομιστούν στη τράπεζα πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
4. Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
5. Είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν στα εξής: σήτες, αποξηλώσεις / καθαιρέσεις και αποκομιδή, δίκτυο διανομής για τη θέρμανση των χώρων.
6. Η πρόταση του ενεργειακού επιθεωρητή πρέπει να περιλαμβάνει υλικά/ συστήματα με ενεργειακά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ.
7. Μοναδική απαίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση κατά μια ενεργειακή κατηγορία (δεν εξετάζεται η επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 80%).
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση κατάταξης της κατοικίας στην κατηγορία Η, εάν δεν επιτυγχάνεται αναβάθμιση κατά μία κατηγορία, αρκεί η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 50% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).
[econews]

>Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

>

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Η διαδικασία αφορά το Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο (κατάστημα) και είναι η ακόλουθη (τα παρακάτω αφορούν το Δήμο Αθηναίων στη σελίδα του οποίου (http://www.cityofathens.gr) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες) :

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει:

 1. Aίτηση προς τον Δήμο (έντυπο 1). Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος και την τοποθεσία του Καταστήματος ( έντυπο 2).
 3. Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (πρωτότυπη), μόνο για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΥΠ.ΠΟ. Αιόλου 1 & Πελοπίδα / Πλάκα ή Μακρυγιάννη 2-4 / Μακρυγιάννη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα)
 4. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης (πρωτότυπο) από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Γραφείο Πλάκας – Κυρρήστου 6).
 5. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος
 6. Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής: « Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό ………%, του κτίσματος επί της οδού …….., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/επωνυμία) ….ως ….(είδος καταστήματος)…»
 7. Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β2438/28.12.07 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου) και για κάθε κατηγορία είναι: α).Καταστήματα γενικά : 185€ β).Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 1000τ.μ : 180€ / από 1001 μέχρι 5000τ.μ : 250€ / πάνω από 5.000 τ.μ : 375€ γ).Κέντρα Διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων 840€ .
 8. Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.
 9. Γραφεία Τελετών, φερετροποιεία και αποθήκες φερέτρων θα προσκομίζεται από μηχανικό σχεδιάγραμμα κάτοψης του κτιρίου ή του χώρου της επιχειρήσεως, όπου θα αποτυπώνεται εάν σε ακτίνα μικρότερη των 150 μέτρων υπάρχει νοσοκομείο ή κλινική.
 10. Ειδικά για κατ/ματα Ψητοπωλεία – Οβελιστήρια θα προσκομίζεται Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί καταλληλότητας της καμινάδας.


Διαδικασία

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της Προέγκρισης.

B. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

Όταν η Δημαρχιακή Επιτροπή προεγκρίνει, υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 2. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου. Σε περίπτωση που απαιτείται χώρος για τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας – Τμήμα Τοπογραφικού.
 3. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας (Πειραιώς 31). Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
 4. Λογαριασμό της ΔΕΗ.
 5. Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ σφραγίδα ηλεκτρολόγου.
 6. Βιβλιάριο υγείας από το Υγειονομικό (Λ. Αλεξάνδρας 196 / τηλ. 210 64 64 372 , 210 64 27 605 ).
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) (Έντυπο 3) σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, για τα κατ/ματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (πχ μπαρ, καφετέριες καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
 10. Έναρξη επιτηδεύματος από τη Εφορία.

Σημείωση

Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.

Αν πρόκειται για εταιρεία

Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).
 2. Το καταστατικό της εταιρείας για ΟΕ και ΕΕ και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μεταβολών (Αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 3. Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7, 8 και 9.
 4. Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7 και 9 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 6 και 8.
 5. Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Για τον υπεύθυνο θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 6, 8, 9 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.

Ειδικές περιπτώσεις

 • Για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά της προέγκρισης και έγκρισης αδείας, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής/τρια, κρεοπώλης).
 • Άδεια σκοπιμότητας όπου απαιτείται.
 • Για τα καταστήματα ”ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ”, σύμφωνα με τις διατάξεις της 266541/ 2003 Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται και Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης σκυλιών και γάτων, η οποία χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχίας Αθηνών (Φειδιππίδου 31- τηλ. 2107781680 ).
 • Για την έκδοση αδείας Παιδότοπων επιπλέον : Α). Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη σε κλίμακα 1:50 ή Βεβαίωση ελέγχου ή Έκθεση επιθεώρησης για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ ΑΕ παιχνιδιών – παιδοτόπων, Β). Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου για : Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά και την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται.

Επιπλέον δικαιολογητικά για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων

 1. Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό-εξαερισμό του χώρου του καταστήματος
 2. Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση
 3. Μελέτη στατικής επάρκειας
 4. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από τη αρμόδια ΔΟΥ ), από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός στάθμευσης (parking) στο εν λόγω χώρο, καθώς και η απόσταση του κέντρου διασκέδασης από το χώρο στάθμευσης. (Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό καθισμάτων είναι ένα προς έξι (1:6) η δε απόσταση του κέντρου διασκέδασης από το χώρο στάθμευσης όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή) (ΠΔ 257 ΦΕΚ 184, Τεύχος Α, 10.08.2001)
 5. Βεβαίωση ΑΕΠΙ (χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕ Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51 – Αμαρούσιο τηλ. 210 68 57 494 – 6)

Προσοχή

 • Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται.
 • Οι επιγραφές των καταστημάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία ( άρθρο 6 ν. 2946/01).
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου).
 • Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ ταυτότητα, μισθωτήριο, κλπ) να είναι επικυρωμένα.

>Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

>

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες  Μηχανικούς, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας της επιχείρησής σας, με όλες τις απαραίτητες μελέτες, τα σχεδιαγράμματα καθώς και τη διεκπεραίωση των φακέλων στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Μέλη της ομάδας  μας, έρχονται άμεσα στο χώρο σας, για να ελέγξουν την καταλληλότητα. Μετά την απαραίτητη έρευνα, σας διευκρινίζεται αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για Άδεια Λειτουργίας. Η εμπειρία και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας, δίνει τη δυνατότητα να συντάσσονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα. Στόχος μας, είναι να συνδυάζουμε τη βέλτιστη λύση στους καλύτερους χρόνους.


Για παράδειγμα, αναλαμβάνουμε την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας:
 • Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, καφετέριες, κομμωτήρια, παντοπωλεία κ.α., 
 • Εργαστηρίων και βιοτεχνιών, όπως ξυλουργεία, τυπογραφεία, αρτοποιεία κ.α.
 • Συνεργείων και πλυντήριων αυτοκινήτων
 • Γυμναστηρίων, Κέντρων Αισθητικής κ.α.
 • Φαρμακείων, Ιατρείων κ.α.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr

>Έκθεση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ 2 – ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ EXPO

>

Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκθεσης “Εξοικονομώ κατ΄οίκον EXPO 2011” που πραγματοποιήθηκε στο Μετρό Συντάγματος στις 28 Φεβρουαρίου 1 & 2 Μαρτίου με την συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και με την συμμετοχή 35 εταιρειών του κλάδου, λόγω της παράτασης που δόθηκε στο πρόγραμμα για την υποβολή αιτήσεων έως 16 Μαίου, με χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση της 2ης έκθεσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ EXPO παράλληλα με την έκθεση ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος από 9-11 Μαίου 2011 και στοχεύει στην παρουσίαση και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των εμπλεκόμενων εταιρειών για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας με την δημιουργία κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης.

Οι μέχρι σήμερα εκθέτες είναι:

ALKAR Γ.ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΕΠΕ–ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ENERGY–Η & Σ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ–ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ–TEXNIKH ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ–ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ–ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ–ΕΠΙΒΛΕΨΗ–AVADOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ–Ν.ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΕΠΕ.

 
 

>Αυθαίρετα: «τακτοποίηση» με μείωση προστίμων

>

«Τακτοποίηση» αντί της νομιμοποίησης και με μείωση των προστίμων, θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να προσελκύσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που έχουν ανοιχτές υποθέσεις με τις πολεοδομίες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου παρουσίασε το περίγραμμα της ρύθμισης, που θα οριστικοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα, βάσει της οποίας θα εξαιρείται από κατεδάφιση το ακίνητο έναντι καταβολής προστίμου.
Στόχος της ρύθμισης είναι να να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, προκειμένου να τακτοποιήσουν –όχι να νομιμοποιήσουν– το αυθαίρετό τους, «ώστε να τραβήξουν μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν» και το κράτος να βάλει στα ταμεία του έως και 1,5 δισ. ευρώ.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε σε συνάντηση με τους δημοσιογράφους ότι «θα επιχειρήσουμε την είσπραξη των προστίμων σε ένα πιο βατό πλαίσιο σε σχέση με το υφιστάμενο, όπου τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά και, παράλληλα, θα δούμε στο πλαίσιο του Συντάγματος και της νομολογίας του ΣτΕ, πώς θα διασφαλίζεται κάποιος για το οίκημα που έχει».
Επίσης, η ρύθμιση θα είναι «τακτοποίηση» με το παρελθόν και ο σχετικός διάλογος από τα συναρμόδια υπουργεία θα αρχίσει αμέσως μετά το Πάσχα, για μια λύση που θα είναι δίκαιη για όσους έχουν αυθαίρετα και παράλληλα θα αποφέρει έσοδα στο Δημόσιο.

[econews]

>60 εκατ. ευρώ για Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις

>

Στη βελτίωση της ζωής και του περιβάλλοντος για τους κατοίκους περιοχών με κλιματικό πρόβλημα, καθώς και στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και την ανάσχεση της κλιματικής μεταβολής στοχεύει το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις» που παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και τον Πρόεδρο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Καθ. Μάνθο Σανταμούρη.

Η έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, οι ασφυκτικά δομημένες περιοχές, ο ανεπαρκής αερισμός των οδών και των γειτονιών, η έλλειψη πρασίνου, η αύξηση της ανθρωπογενούς θερμότητας από οχήματα και κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούν τις βασικές αιτίες των προβλημάτων κλιματικής μεταβολής και θερμικής υποβάθμισης της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

Το πρόγραμμα αφορά σε βιοκλιματικές επεμβάσεις σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα και έχει ως κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την επιβράδυνση και τελικώς την αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή. Επιλέξιμα είναι έργα που επιτυγχάνουν συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και διαθέτουν πλήρως ώριμες μελέτες.

Το ΚΑΠΕ ως ενδιάμεσος φορέας είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη, επιλογή, παρακολούθηση, επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση των έργων. Ήδη έχει δημιουργηθεί ανεξάρτητη επιτροπή εκτέλεσης και αξιολόγησης του προγράμματος που αποτελείται από διακεκριμένους και έμπειρους επιστήμονες και τέλος Μαΐου θα υπάρξει επίσημη πρόσκληση από το ΚΑΠΕ προς όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας που διαθέτουν περιοχές με αποδεδειγμένο κλιματικό πρόβλημα. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για δύο περίπου μήνες. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και από το Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 10- 12 έργα.

Το ΚΑΠΕ θα παρακολουθεί στενά κάθε έργο, όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί και θα μετρά σε όλη τη διάρκεια την απόδοση και τα χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων, προϊόντων και συστημάτων που εγκαθίστανται.
Παρόμοιες παρουσιάσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας στο αμέσως πρόσεχες διάστημα.

Παρουσίαση της Υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη

Παρουσίαση του Προέδρου του ΚΑΠΕ, Μ.Σανταμούρη

Προδιαγραφές του Προγράμματος

>Stretch Bench

>

Άλλο ένα αντικέιμενο που λατρέψαμε είναι ο  Stretch Bench του Tak Euy Sung. Αποτελείται από δεκαεπτά στρώματα κοντραπλακέ, τα οποία δημιουργούν μια οπτικά ρευστή επιφάνεια, η οποία γίνεται δυμπαγής μόνο στις ακμές. Απλά όμορφο

Διαστάσεις : 1850 x 310 x 500(h)
Σχεδιαστής: Tak Euy Sung

[yanko design]

>Φωτοβολταϊκά σε στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

>

Πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στάσεις των αστικών συγκοινωνιών σχεδιάζει ο δήμος Βέροιας. Η διοίκηση του δήμου θα εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο να ενταχθεί η εγκατάσταση των στοιχείων σε 30 επιλεγμένες στάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη“, με δημόσια δαπάνη €61.438.

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που θα εγκατασταθούν θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τον φωτισμό των στάσεων και του πίνακα δρομολογίων, κατά τις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο, το φωτοβολταϊκό εγκαθίσταται στην κορυφή του ιστού στήριξης της στάσης. Επίσης, στην κορυφή του ιστού στήριξης εγκαθίστανται τα φωτιστικά σώματα τα οποία τροφοδοτούνται από την ενέργεια που συγκεντρώνει και αποθηκεύει το φωτοβολταϊκό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για μεγαλύτερη οικονομία, μπορεί σε κάθε στάση να εγκατασταθεί πλήκτρο ενεργοποίησης του φωτισμού, έτσι ώστε όταν δεν υπάρχει επιβάτης στη στάση να μην καταναλώνεται ενέργεια άσκοπα. [RE+D Magazine]

>Αστικό πάρκινγκ ποδηλάτων

>

 Για μία πόλη σαν την Αθήνα, με τα μικρά πεζοδρόμια και την έλλειψη χώρου και έμπνευσης, η ιδέα της MANIFESTO Architecture P.C. είναι ιδανική! Η αρχιτεκτονική αυτή ομάδα σχεδίασαν μία κατακόρυφη κρεμάστρα ποηλάτων για μέσα στην πόλη.Οι πρωτότυπες αυτές κατασκευές συνδιάζουν την εργονομία με την καλαισθησία. 
Λέτε να δούμε κάτι παρόμοιο και στην Αθήνα;

Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!

Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!
Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!
Παράξενο και όμως... πρακτικό πάρκινγκ ποδηλάτων!

>Liquid to Light

>

Ο σχεδιαστής Ed Chew κάνει ένα “πράσινο” βήμα και δημιουργεί τη λάμπα TetraBox, ένα φωτιστικό φτιαγμένο από χρησιμοποιημένες συσκευασίες αναψυκτικών, γάλατος κτλ. οι οποίες θα είχαν καταλήξει στα σκουπίδια. Το ενδιαφέρον αυτό σχέδιο επιτυγχάνεται ξεδιπλώνοντας τις συσκευασίες και ξαναδιπλώνοντάς τες σε εξαγωνικά και πενταγωνικά τμήματα. Τα κομμάτια που δημιουργούνται, συναρμολογούνται σε μία εντυπωσιακή σφαίρα ή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα! Εδώ, η φωτιστική μπάλα κάνει ένα ελκυστικό φωτιστικό οροφής και ρίχνει πρωτότυπο ιστό σκιών και σχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο. [yanko design]