arcstudio

architectural studio

Monthly Archives: June 2011

Μέτρα για αναθέρμανση της οικοδομής

Για πολλοστή φορά, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές και τους μεσίτες αστικών συμβάσεων απηύθυναν εντός της εβδομάδας έκκληση προς την κυβέρνηση και τα κόμματα να υιοθετήσουν μια πολιτική ανάπτυξης της οικονομίας, που θα συμπεριλαμβάνει και πρόνοια για το ακίνητο και την οικοδομή. Οι οργανώσεις προτείνουν και πάλι την άμεση υιοθέτηση δέσμης μέτρων αναθέρμανσης της οικοδομής τα οποία θα έχουν ισχυρό και άμεσο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, θετικό, και όχι καταστροφικό για την οικονομία και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.
Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών και η μείωση των συντελεστών σε όλες τις περιοχές, όπου η εμπορικότητα έχει μειωθεί ή και εξαφανιστεί. Επίσης, προτείνεται η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και ειδικότερα για την απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης, όπως επίσης και η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή σε 20% και σε 10%, όταν πρόκειται για ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. Παράλληλα, ζητήθηκε η κατάργηση του ΦΑΠ (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) στα μη προσοδοφόρα ακίνητα, κάτι που σύμφωνα με τους φορείς της κτηματαγοράς θα ενθαρρύνει υποψήφιους επενδυτές να αποκτήσουν κλειστά ή εγκαταλελειμμένα ακίνητα. Στα μέτρα που προτείνονται, περιλαμβάνονται επίσης η αλλαγή της νομοθεσίας που επιβάλλει χρονοβόρο αδειοδότηση για την αγορά ακινήτων από πολίτες εκτός Ε.Ε. σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και η ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Πηγή: Καθημερινή

ΣΕΦ κατά ΔΕΗ για τα οικιακά φωτοβολταϊκά στα νησιά

Αναίτια εμπόδια στην εγκατάστασηοικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε νησιά θέτει η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, οι τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ δεν συνδέουν μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε αρκετά νησιά, κάνοντας αυθαίρετη ερμηνεία των σχετικών αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ «αποφάσεων πάντως που ξεκάθαρα ενθαρρύνουν την προώθηση των μικρών οικιακών συστημάτων και μάλιστα κατά προτεραιότητα».
Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, το πρόβλημα παρουσιάζεται τόσο στα νησιά με αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο (τα λεγόμενα μη διασυνδεδεμένα νησιά) όσο και στα νησιά που συνδέονται ηλεκτρικά με το ηπειρωτικό δίκτυο της ΔΕΗ (Εύβοια, Σποράδες, Ιόνια, νησιά Αργοσαρωνικού), ενώ παρόμοιο πρόβλημα έχει παρουσιαστεί ακόμα και σε περιοχές του ηπειρωτικού δικτύου (π.χ.Κιλκίς).
Ο ΣΕΦ επικαλείται μάλιστα απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της οποίας «τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν προσδιορισθεί, ανά νησί, με την απόφαση 703/2008 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, και είχαν διατεθεί σύμφωνα το καθεστώς που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3851/2010 και ιδίως με την απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ, δύνανται να αξιοποιούνται και από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, έως εξαντλήσεως των περιθωρίων αυτών με βάση τη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3851/2010».
Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο ΣΕΦ, η ΔΕΗ δεν χορηγεί όρους σύνδεσης για μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά (ισχύος έως 5 Κιλοβάτ) σε αρκετά νησιά όπως για παράδειγμα η Μυτιλήνη.
Σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το πρόβλημα έγκειται στην απόφαση της ΔΕΗ να δέχεται αιτήσεις για μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματοςαπό 6-6-2011 χωρίς όμως να προχωρά σε διατύπωση όρων σύνδεσης, αναφέροντας πως κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν αποδεσμευτεί μελλοντικά ισχύς.
«Η απόφαση αυτή της ΔΕΗ αντιβαίνει τη διακηρυγμένη θέση του ΥΠΕΚΑ να έχουν τα μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο ΣΕΦ σημειώνει εξάλλου πως οι αποφάσεις αυτές της ΔΕΗ έχουν προκαλέσει ήδη προβλήματα σε μικρές τοπικές εταιρείες εγκαταστατών που δραστηριοποιούνται στα νησιά απειλώντας την ίδια τη βιωσιμότητά τους.
«Ο ΣΕΦ καλεί το ΥΠΕΚΑ και τη ΡΑΕ να παρέμβουν άμεσα ώστε να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να κάνει πράξη αυτό που επιτάσσουν οι μέχρι τώρα αποφάσεις και να επιτραπεί το αυτονόητο, να συνεχιστεί δηλαδή η εγκατάσταση μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών και στα νησιά», καταλήγει ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του.

econews

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr  
 Για να γίνει εκδοθεί η άδεια αυτή, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων):
 1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) 
 2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 4. Σχεδιαγράμματα (κατόψεις και τομές) σε τρία αντίγραφα του θεάτρου κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται αυθημερόν ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για την συγκεκριμένη χρήση. (Θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος – πλάτος – ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου). Επίσης στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται και WC για ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αδύνατη η κατασκευή WC για ΑμεΑ από την Πολεοδομία θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση η οποία θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης.
 5. Μελέτη πυρασφάλειας θεωρημένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πρωτότυπη και δύο αντίγραφα) (Η επιφάνεια (τ.μ.) και ο χαρακτηρισμός (κύριας – βοηθητικής χρήσης) στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που αναφέρονται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα από την Πολεοδομία.
  Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα στο οποίο να απεικονίζεται σε κάτοψη η διαρρύθμιση των θέσεων των θεατών στην αίθουσα, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λ.π.
 6. Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό στο οποίο να εμφαίνεται σε κάτοψη η θέση της εγκατεστημένης τυχόν ηλεκτροπαραγωγού ομάδος ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και της όλης εν γένει εγκατάστασης του φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου μετά πλήρους έκθεσης επί των εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 7. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν εμφαίνον τη θέση του ακινήτου σε σχέση με τα γύρω ακίνητα.
 8. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για τις δομικές κατασκευές που θα γίνουν.
 9. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν.
 10. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις του τεχνικού αερισμού (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 11. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 12. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για την εξέταση από αισθητικής άποψης του Θεάτρου-Κινηματογράφου (σχέδιο απεικονίζον πρόσοψη-είσοδο Θεάτρου-Κινηματογράφου-Κέντρου Διασκεδάσεως).
 13.  Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις ηχομόνωσης.
 14. Τυχόν έτερα δικαιολογητικά προβλεπόμενα υπό ειδικότερες διατάξεις ή επιβαλλόμενα από ειδικές συνθήκες.
 15. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
 16.  Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων και του αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση απουσίας του καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους. Επίσης θα δηλώνεται ότι γίνονται αποδέκτες οι πιθανές υποδεικνυόμενες βελτιώσεις από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.