arcstudio

architectural studio

Monthly Archives: July 2011

Παραβολικά κάτοπτρα – το ηλιοθερμικό σύστημα για τη Μεσόγειο

 
Από τον Οκτώβριο αρχίζει στην Ισπανία μαζική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με παραβολικά κάτοπτρα. Τα ηλιοθερμικά εργοστάσια Andasol 1, 2 και 3 θα παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα όλο το 24ωρο σε πάνω από 500.000 ανθρώπους.

Η γερμανική εταιρεία Solar Millennium AG από το Έρλαγκεν αναπτύσσει στη νότια Ισπανία (Ανδαλουσία / Γρανάδα) τον τρίτο κατά σειρά ηλιοθερμικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με παραβολικά κάτοπτρα. Πρόκειται για την ολοκλήρωση του ηλιοθερμικού πάρκου που άρχισε το 2006 με τον Andasol 1.

Το εργοστάσιο που κατασκεύασε η Solar Millennium AG στην Ισπανία (Andasol 3) παράγει ηλεκτρική ενέργεια με πάνω από 200.000 παραβολικά κάτοπτρα. Τα κάτοπτρα αυτά καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 70 περίπου γηπέδων ποδοσφαίρου. Στο κέντρο του ηλιακού πάρκου υπάρχει ένας συσσωρευτής θερμότητας με δύο τεράστιες δεξαμενές αποθήκευσης, που χρησιμοποιούν υγρό άλας για την συγκράτηση της θερμότητας.
Το υγρό άλας θερμαίνεται μέχρι και 400 βαθμούς Κελσίου και μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας δημιουργεί ατμό. Από τον ατμό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.
Με τον εναλλάκτη θερμότητας μπορεί κάθε σύστημα παραβολικών κατόπτρων να αποθηκεύει το περίσσευμα ενέργειας με τη μορφή θερμότητας και να συνεχίζεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη νύχτα.

Το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο της Ευρώπης;

Η διαχειρίστρια εταιρεία των ηλιοθερμικών σταθμών Solar Millennium AG θα προχωρήσει σε νέα τεστ λειτουργίας τον Αύγουστο και αναμένεται αρχές Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί το τρίδυμο σύστημα ηλιοθερμικών εργοστασίων Andasol. Το ηλιακό πάρκο της Ανδαλουσίας, όπως ονομάζεται επίσημα, θα τροφοδοτεί με συνολική απόδοση 150 μεγαβάτ το κανονικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής.  Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Στις ΗΠΑ και μάλιστα στην Καλιφόρνια η χρήση παραβολικών κατόπτρων εφαρμόζεται από το 1985.
Η γερμανική Greenpeace χαιρέτισε την είδηση της ολοκλήρωσης του ηλιακού πάρκου στην Ισπανία με γερμανική τεχνολογία και επενδύσεις.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα παραβολικά κάτοπτρα είναι η τεχνολογία που ‘ταιριάζει’ στις χώρες της Μεσογείου. Γι’ αυτό χρειάζονται τόσο κίνητρα για επενδυτές και καταναλωτές, όσο και ένα υποχρεωτικό πλαίσιο χρήσης ηλιακής ενέργειας π.χ. για ζεστό νερό. Ένα τέτοιο σύστημα εφαρμόζει ο δήμος της Βαρκελώνης, όπου είναι υποχρεωτική στα καινούργια κτίρια η χρήση ηλιακής ενέργειας για παροχή ζεστού νερού σε ποσοστό 60%.

Βιβή Παπαναγιώτου για το skai.gr
Πηγή: Deutsche Welle

Χωράει ο καναπές στο σαλόνι ή να τον βάλουμε στη βεράντα;

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του BBC σε εφτά χώρες, τα νεόδμητα σπίτια (μετά το 2003) στην Αγγλία είναι τα μικρότερα: Κατά μέσο όρο έχουνε 76 τετραγωνικά μέτρα εμβαδό. Τα μεγαλύτερα σπίτια τα βρίσκεις στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, βεβαίως, χώρες με χώρο άπλετο. Οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι εξής (με σειρά από τα λιγότερα τετραγωνικά στα περισσότερα):
 Αγγλία
 1. Ιρλανδία
 2. Ισπανία
 3. Γαλλία
 4. Δανία
 5. Αυστραλία
 6. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αυθαίρετα: Καμία διάκριση για όσα χτίστηκαν μετά το 2003

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Καμία διαφοροποίηση στο ύψος των προστίμων «τακτοποίησης» αυθαιρέτων δεν προβλέπεται για όσα κτίσματα  ανεγέρθηκαν μετά τις 31/12/2003, οπότε θεσπίστηκαν υψηλότατα πρόστιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά απόψε κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Το πρόστιμο δηλαδή θα είναι ενιαίο τόσο για τα προ όσο και για τα μετά του 2003 αυθαίρετα.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έως την 31/12/2011 θα πρέπει με συν-ευθύνη του μηχανικού να καταβάλλουν στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Πώς να υπολογίσετε το πρόστιμο για αυθαίρετες κατοικίες

Το πρόστιμο υπολογίζεται (δείτε και στη στήλη δεξιά το αρχείο “πρόστιμα”) με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης επί το συντελεστή 15 % και επί συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων)

Συντελεστές τετραγωνιδίων 

1.α= 1.0  1.β=3.0
2.α= 1.0  2.β=2.0
3.α= 0.5  3.β=1.0
4.α= 1.0  4.β=1.5
5.α= 1.2  5.β=1.5
6.α= 1.2  6.β=1.5
7.α= 1.2  7.β=1.5
8.α= 1.5  8.β=2.0
9.α=0.5
10.α=1.5 10.β=1.0

Σημειώνεται ότι:

-Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι άθροισμα των επιμέρους.

-Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο

-Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν επιλέγεται κάποιο από τα (παραπάνω) 4,5,6,7,8.

-Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών υπολογίζεται πρόστιμο 80ευρώ/τ.μ., εκτός και αν εμπίπτει στο 9.α (παραπάνω)

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο για χρήσεις πλην κατοικίας

Βάσει του τύπου Τετραγωνικά υπέρβασης δόμησης χ τιμή ζώνης χ ποσοστό κατηγορίας.

Αναλυτικά: 

Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρη ή τμηματικά σε οκτώ (8) και δεκατέσσερις (14) ισόποσες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

-Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.

-Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 6 (βλ. σχέδιο νόμου δεξιά) το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Ειδικές περιπτώσεις

Κατ’ εξαίρεση, το πρόστιμο καθορίζεται για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση

1. καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου,

2. για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή:
-στα 1.500 ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές,
-στις 2.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ και
-σε 3.000 ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.000 ευρώ

Πηγή:www.capital.gr

 Του Δημήτρη Δελεβέγκου

[capital.gr]

Ενεργειακό νομοσχέδιο: ψηφίστηκε στη Βουλή

Το ενεργειακό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έτυχε ευρείας αποδοχής στη Βουλή, καθώς το υπερψήφισαν επί της αρχής, όχι μόνον οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου μίλησε για ένα «εξ’ ολοκλήρου αναπτυξιακό» νομοσχέδιο και αυτό επειδή η Ενέργεια αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους τομείς για επενδύσεις.
Όσον αφορά στο μοντέλο απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που επελέγη -και το οποίο η Ν.Δ. χαρακτηρίζει δειλό και αναποτελεσματικό-, δήλωσε ότι θα είναι μεταβατικό, ώστε να γίνει στη συνέχεια το βήμα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, διατηρώντας τα δίκτυα στο κράτος. Για την αγορά φυσικού αερίου, ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η σταδιακή μετάβαση σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Σχετικά με τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο έργο, αλλά είναι ένα θέμα που «δεν εξαρτάται μόνο από εμάς».
Από την πλευρά της ΝΔ, ο Κωστής Χατζηδάκης συμφώνησε ότι η ενέργεια είναι προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη της οικονομίας και ξεκαθάρισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση υπερψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις στα άρθρα για τα λατομεία, στις υπερεξουσίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και στο μοντέλο της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, αποδοκίμασε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο έργο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Κώστας Μουσουρούλης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει βάλει καμία «κόκκινη γραμμή» στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.
Με το νομοσχέδιο συμφωνεί επί της αρχής και το ΛΑΟΣ, το οποίο άσκησε ωστόσο κριτική επειδή δεν προβλέπει οριοθέτηση της ΑΟΖ. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της Αριστεράς.

[econews.gr]

Άδεια χρωματισμού όψεων με χρήση ικριωμάτων

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας χρωματισμού όψεων με χρήση ικριωμάτων και τις εργασίες χρωματισμού σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Για να χρωματιστούν οι όψεις ενός κτιρίου, πρέπει να έχει εκδοθεί άδεια χρωματισμού όψεων με χρήση ικριωμάτων. Για την άδεια αυτή ζητούνται τα παρακάτω έγγραφα:

α. το τοπογραφικό σχέδιο σφραγισμένο από μηχανικό
β. φωτογραφίες
γ. αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις (όχι σημαντικές) πιθανόν να ζητηθούν και σχέδια όψεων.
δ. εφόσον περνάει ΕΠΑΕ (μόνο για κτίρια που είναι σε μεγάλες αστικές οδούς, κτίρια ή περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος) πρέπει να δώσεις οπωσδήποτε χρωματισμένες όψεις και τεχνική έκθεση για την ΕΠΑΕ
ε. ΣΑΥ ΦΑΥ
στ. Για τον ελεγκτή στατικών ζητείται τεχνική έκθεση για ικριώματα (στατική επάρκεια κλπ)
ζ. Δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης (στην κάνει συνήθως ο διαχειριστής)
ι. Αναλυτικό προυπολογισμό για το ΙΚΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης

Σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr. βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών αλλάζει το σημερινό καθεστώς των πολεοδομιών και επιχειρεί να επανακαθορίσει, με σαφήνεια και διαφάνεια, τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο, δηλαδή να επαναπροσδιορίσει τη σχέση Πολιτείας – επαγγελματιών – πολιτών ξεκαθαρίζοντας και θεσμοθετώντας την ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου μέρους σε μια κατασκευή ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη.
Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται:

 •  ο πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης –που ονομάζονται πλέον «Υπηρεσίες Δόμησης» (ΥΔΟΜ) των Δήμων – από τις αρχές ελέγχου που είναι οι «Ελεγκτές Δόμησης» που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ,
 • η διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών, της δημοσίευσης των αδειών δόμησης και του Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργου,
 • η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ανάληψη της ευθύνης των Μελετητών Μηχανικών,
 • η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υποβολών, αρχείων και μητρώων,
 • ο πλήρης έλεγχος της εφαρμογής των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης, που υπόκειται στη συνταγματικά απαιτούμενη κρατική εποπτεία,
 • η θέσπιση γνωμοδοτικών οργάνων για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.
Το Σχέδιο Νόμου συγκροτείται από τρία κεφάλαια.
Στο Κεφάλαιο Α’ ορίζεται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης δόμησης και της έκδοσης της άδειας δόμησης, ο χρόνος ισχύος της και οι διαδικασίες ελέγχου των μελετών από την ΥΔΟΜ και της ορθής εκτέλεσής τους από τους Ελεγκτές Δόμησης.
Στο Κεφάλαιο Β’ περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τους Ελεγκτές Δόμησης και την άσκηση του έργου τους καθώς και οι διατάξεις που καθορίζουν την άσκηση του κρατικού ελέγχου και εποπτείας στην άσκηση των καθηκόντων τους από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ).
Στο Κεφάλαιο Γ’ προβλέπεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και οι διαδικασίες γνωμοδότησης επί των αρχιτεκτονικών μελετών.
Προβλέπεται, επίσης, η συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την εξέταση των προσφυγών κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των ΥΔΟΜ, καθώς και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΣΧΟΠ.
Τέλος, προβλέπεται η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το οποίο και καταργείται.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2011.
[econews.gr]

Οι κανόνες και οι «παγίδες» της νέας ρύθμισης για τα αυθαίρετα

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ρύθμιση των αυθαίρετων κτισμάτων. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται τακτοποίηση για 40 χρόνια, πρόστιμα βάσει της τιμής ζώνης και αναλόγως του εμβαδού του αυθαίρετου κτίσματος, σημαντικές μειώσεις σε σχέση με το ισχύον ως σήμερα καθεστώς, αλλά και διάκριση μεταξύ κτισμάτων εντός κι εκτός σχεδίου.

Οι κανόνες και οι «παγίδες»

1. Διαχωρισμός των αυθαιρέτων σε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμιστούν –με προϋποθέσεις που τίθενται: εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π).

2. Από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

3. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών

• Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους)

• Αφορά σε επιτρεπόμενες χρήσεις

Α. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για σαράντα (40) χρόνια.

Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια.

Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:

• χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή

• ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή

• συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Υπολογισμός προστίμου διατήρησης

Λαμβάνονται υπόψη:

1. Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,

2. Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,

3. Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),

Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής), η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας, η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες), υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.

Διαδικασία διατήρησης

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου

(500 ευρώ, 1000 ευρώ ή 2000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)

3. Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.

Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Διάθεση των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα

Το πρόστιμο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων.

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων:

Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

Έχει τις εξής αρμοδιότητες :

α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών

β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης

γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση

Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).

Ενδεικτικά πρόστιμα:

για 30τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

• Υπέρβαση δόμησης 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία -> 3.375 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) -> 5.062 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) -> 4.050 ευρώ

• ΥΔ 30τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία) -> 2.250 ευρώ για 100τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

• Υπέρβαση δόμησης 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α’ κατοικία -> 11.250 ευρώ

• ΥΔ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) -> 8.812 ευρώ

• ΥΔ 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β’ κατοικία) -> 27.000 ευρώ

• 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α’ κατοικία -> 7.500 ευρώ

• 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α’ κατοικία, χωρίς άδεια) -> 22.500 ευρώ για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας) σε διάφορες περιπτώσεις:

• Αγροτική μονάδα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->24.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->48.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ ->200.000 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ ->7.200 ευρώ

• Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ ->108.000 ευρώ

Σημείωση: κατ’ αποκοπή πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20τμ:

• εντός σχεδίου με ΤΖ<2.000 ευρώ ->2.000 ευρώ

• εντός σχεδίου με ΤΖ≥2.000 ευρώ ->3.000 ευρώ

• εκτός σχεδίου ->1.500 ευρώ

[newsbeast.gr]

Μένω στο Πεντάγωνο

Για να κάνεις μία σύγχρονη υλοποίηση πρέπει να αναλύσεις όσο το δυνατόν καλύτερα τις απαιτήσεις του πελάτη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχιτέκτονες από το Kazuya Morita Architecture Studio κατέληξαν ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του οικοπέδου ένα συμβατικό ορθογώνιο κτίσμα θα είχε σαν αποτέλεσμα να «χαθούν» ωφέλιμοι χώροι.
Έτσι γενήθηκε το Pentagonal House στην πόλη Tsushima της Ιαπωνίας.

Ο κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ κινδυνεύει!

Ο χειμερινός κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ κτίστηκε το 1957 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη και είναι από τα λίγα κτήρια που κτίστηκαν με αποκλειστική χρήση κινηματοθεάτρου.
Ο κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ στη Λεωφόρο Κηφισίας 37, στους Αμπελόκηπους, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΤ την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011. Τα μέλη του Συμβουλίου μοιράστηκαν στα δύο, οι μεν τέσσερις υπέρ του χαρακτηρισμού του κτηρίου ως διατηρητέου μνημείου, οι δε τέσσερις κατά του χαρακτηρισμού του. Η πλειοψηφία κατά του χαρακτηρισμού επιτεύχθηκε με τη διπλή ψήφο του προέδρου, εκείνη την ημέρα του νομικού συμβούλου που προήδρευε στη θέση της γενικής γραμματέως του ΥΠΠΟΤ!
 
Το 2009 η MOnuMENTA ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να προστατευθεί το κτήριο από την επικείμενη κατεδάφισή του και ο Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμπελοκήπων καταθέτει αίτηση χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου μνημείου. Ο ιδιοκτήτης του κινηματογράφου το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών επιθυμεί την κατεδάφισή του και εκδίδει άδεια κατεδάφισης που τελικά δεν υλοποιείται. Το ιστολόγιο http://astroncinema.blogspot.com/ που δημιουργεί ο Σύλλογος Αμπελοκήπων γίνεται αφορμή για να υπογράψουν πάνω από 1000 πολίτες υπέρ της διατήρησής του και πολλοί φορείς εκφράζουν τη συμπαράστασή τους, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η ΕΤΕΚΤ, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Ένωση Σεναριογράφων κ.ά.

Ο χειμερινός κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ κτίστηκε το 1957 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σόλωνα Κυδωνιάτη και είναι από τα λίγα κτήρια που κτίστηκαν με αποκλειστική χρήση κινηματοθεάτρου. Ήταν υπερπολυτελής, 1300 θέσεων, και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ήταν επηρεασμένα από το αρ ντεκό Ο κεκλιμένος εξώστης τον έκανε να ξεχωρίζει. Η λειτουργία του σταμάτησε το 2008. Η εισήγηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων, υπέρ του χαρακτηρισμού, μιλά για την αρχιτεκτονική αξία του κτηρίου και κυρίως για την ιστορική του αξία και τη μεγάλη σημασία του ως τοπόσημου των Αμπελοκήπων. Επίσης επισημαίνει ότι είναι ένα από τα τελευταία αυτοτελή κτήρια χειμερινών κινηματογράφων της Αθήνας. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ελήφθησαν υπόψη στην εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, η οποία έκρινε ότι το κτήριο δεν αξίζει να κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο, αφού έχει αλλοιωθεί το αρχικό σχέδιο, είναι ανενεργός ο κινηματογράφος και υπάρχουν στην περιοχή πολλοί κινηματογράφοι. Ο Πολιτιστικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κέντρου Αμπελοκήπων και η MOnuMENTA τάχθηκαν υπέρ της κήρυξης και της πολιτιστικής χρήσης του τονίζοντας τη μεγάλη του σημασία για τους κατοίκους, την περιοχή, την ιστορία του κινηματογράφου, την αρχιτεκτονική και πολεοδομική του αξία. Η πρόταση του Συλλόγου είναι ο κινηματογράφος να γίνει δημοτική κινηματογραφική αίθουσα, χώρος πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων. Μαζί με τον γειτονικό θερινό κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ, ο οποίος έχει ήδη χαρακτηριστεί διατηρητέος, μπορούν να αποτελέσουν ένα ενιαίο πολεοδομικό σύνολο πολιτισμού και αναψυχής σε μια ήδη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πολύ σημαντική κρίνεται η παρουσία εκπροσώπου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία κατέθεσε το ενδιαφέρον για την απόκτηση του κινηματογράφου και νομίζουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχτεί από τη επίσημη πολιτεία (ΥΠΠΟΤ, Δήμο Αθηναίων κ.λπ.).
Η απόφαση της μη κήρυξης του ΑΣΤΡΟΝ ως διατηρητέου μνημείου με οριακή πλειοψηφία βασισμένη στη διπλή ψήφο του προέδρου του Συμβουλίου, κάτι που από το 2008 είχε σταματήσει από τον τότε υπουργό πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη, θεωρούμε ότι πρέπει να εξετασθεί από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΤ και να μη γίνει δεκτή, επαναφέροντας το θέμα στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ο χαρακτηρισμός του κινηματογράφου ως διατηρητέου μνημείου σημαίνει την προστασία του και αποτελεί την ελάχιστη συμβολή του αρμόδιου φορέα για την προστασία της νεώτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, του ελληνικού κινηματογράφου και την αναβάθμιση της περιοχής των Αμπελοκήπων.
Επισυνάπτονται: φωτογραφία κινηματογράφου ΑΣΤΡΟΝ (πηγή: Π. Παπαπετρόπουλος)
Πληροφορίες: Ειρήνη Γρατσία 697-3308857, http://www.monumenta.org, info@monumenta.org, Πέτρος Παπαπετρόπουλος 694-8572779, petros_pap@hotmail.com, popesyka@otenet.gr, astroncinema.blogspot.com
[greekarchitects.gr]

Ξεκίνησαν οι εργασίες της πρώτης πράσινης γειτονιάς

Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων εργατικών πολυκατοικιών σε κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη βελτιστοποίηση του τοπικού μικροκλίματος.

Το πρώτο μεγάλης κλίμακας έργο αναβάθμισης κτηριακού αποθέματος πολιτών χαμηλού εισοδήματος σε όλη τη νότια Ευρώπη αποτελεί επιδεικτική δράση του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ, επιχορηγείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και σχεδιάστηκε και εποπτεύεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα παραδείγματα ενεργειακής αναβάθμισης σε όλο τον κόσμο αναδεικνύει την παραμένουσα αξία των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στην Ελλάδα, δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη χιλιάδων νέων θέσεων εργασία στον κατασκευαστικό τομέα και θέτει την ελληνική τεχνογνωσία σε θέματα εξοικονόμησης και ΑΠΕ στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας πραγματικότητας.

Οι εργασίες υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του 2012 και αφορούν την ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, επιτυγχάνοντας το μέγιστο δυνατό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Σημαντική είναι η συμμετοχή και συνεισφορά ενός μεγάλου αριθμού ελληνικών βιομηχανιών και εμπορικών εταιρειών, οι οποίες στο πλαίσιο εθελοντικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί χορηγούν πλήρως τμήματα του έργου.

 
 

[greekarchitects.gr]