arcstudio

architectural studio

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων και την μελέτη και ανακαίνιση του καταστήματος σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργήσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην οικεία Νομαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυμναστήριο ή αθλητική σχολή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄.
γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
δ. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι στο πρόσωπο του αιτών δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
στ. Κατάθεση παραβόλου 400€ σε Δημόσιο Ταμείο στον φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.
Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην Νομαρχία αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου.
γ. Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ,με την οποία ορίζεται εκπρόσωπος της έναντι του Νομάρχη, εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
δ. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του οριζόμενου ως εκπρόσωπου έναντι του Νομάρχη. στ. Ποινικό Μητρώο του εκπροσώπου.
ζ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του εκπροσώπου.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,ότι στο πρόσωπο του εκπροσώπου δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, από τον αιτούντα εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
ι. Κατάθεση παραβόλου 400€ σε Δημόσιο Ταμείο στον φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου.
β. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για την χρήση του ως γυμναστήριο ή αθλητικής σχολής.
γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου.
δ. Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής.
ε. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του Διευθυντή του γυμναστηρίου και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
στ. Ποινικό Μητρώο του Διευθυντή και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
ζ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του Διευθυντή.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του Διευθυντή και των γυμναστών ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
θ. Έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. ια. Πιστοποιητικό αι ότι ο χώρος έχει υποβληθεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις.(Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: