arcstudio

architectural studio

Category Archives: Άδεια λειτουργίας

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων και την μελέτη και ανακαίνιση του καταστήματος σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργήσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην οικεία Νομαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυμναστήριο ή αθλητική σχολή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄.
γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
δ. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι στο πρόσωπο του αιτών δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
στ. Κατάθεση παραβόλου 400€ σε Δημόσιο Ταμείο στον φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.
Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην Νομαρχία αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
β. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου.
γ. Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ,με την οποία ορίζεται εκπρόσωπος της έναντι του Νομάρχη, εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
δ. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του οριζόμενου ως εκπρόσωπου έναντι του Νομάρχη. στ. Ποινικό Μητρώο του εκπροσώπου.
ζ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του εκπροσώπου.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,ότι στο πρόσωπο του εκπροσώπου δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, από τον αιτούντα εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
ι. Κατάθεση παραβόλου 400€ σε Δημόσιο Ταμείο στον φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου.
β. Δήλωση στατικής επάρκειας του κτιρίου για την χρήση του ως γυμναστήριο ή αθλητικής σχολής.
γ. Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου.
δ. Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής.
ε. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του Διευθυντή του γυμναστηρίου και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
στ. Ποινικό Μητρώο του Διευθυντή και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
ζ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του Διευθυντή.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του Διευθυντή και των γυμναστών ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
θ. Έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. ια. Πιστοποιητικό αι ότι ο χώρος έχει υποβληθεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις.(Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας).

Δικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας πρατήριου άρτου

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας πρατήριων άρτου και την μελέτη και ανακαίνιση του καταστήματος σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Πριν βγει η άδεια λειτουργίας για πρατήριο άρτου, πρέπει να βγει η προέγκριση, για την οποία χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Διάγραμμα  της περιοχής, όπου θα φαίνεται  η ακριβής  θέση του καταστήματος
 3. Παράβολο 185,00 € (από την Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών του αρμόδιου Δήμου)
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητος
 5. Βεβαίωση χρήσης γης από την Δ/νση της Πολεοδομίας
 6. Εάν πρόκειται για  εταιρεία  το κωδικοποιημένο καταστατικό  της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο  από το πρωτοδικείο  για Ο.Ε ή Ε,Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικός  υπευθύνου  από τον εκπρόσωπο  της εταιρείας  & δήλωση  αποδοχής  από  τόν ορισθέντα  στην περίπτωση  που  η  άδεια  αντικαθίστανται  στο όνομα  της  εταιρείας
 7. Άδεια  διαμονής  εάν πρόκειται   για  αλλοδαπό.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ότι από τον κανονισμό είναι επιτρεπτή  η λειτουργία  κατ/τος  πρατηρίου άρτου.

Αφού χορηγηθεί η προέγκριση, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά για την Άδεια Λειτουργίας:

 1. Άδεια  οικοδομής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 2. Τρία  Σχεδιαγράμματα – κάτοψη (κλιμ.1: 50 -ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ )  όπως είναι  διαμορφωμένο  το κατάστημα  για λειτουργία,  όπου θα  απεικονίζονται οι χώροι, οι διαστάσεις, η επιφάνεια  του κατ/τος (συνολικό  εμβαδόν κατ/τος, ύψος  κατ/τος, καθαρό  εμβαδόν κατ/τος, W-C,  πατάρι. υπόγειο) θεωρημένα από Μηχανικό , καθώς τα  σχεδιαγράμματα  θα  θεωρούνται από την Πολεοδομία &  θα αναφέρει επάνω ότι το κτήριο είναι νόμιμο  & ότι ό χώρος  είναι  κύριας χρήσης  προοριζόμενος  για κατάστημα.(10551/07 ΚΥΑ).
 3. Μισθωτήριο  θεωρημένο  από την  Δ. Ο. Υ. ( εάν  πρόκειται  για  μίσθωση  του  ακινήτου ) –  ή ακριβές αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ακινήτου
 4. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας
 5. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας & έναρξη δραστηριότητας από την Δ. Ο. Υ – όπου θα αναφέρεται ως ασκούμενη δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ψωμιού
 6. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
 7. Δύο φωτογραφίες
Για την ίδρυση & λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται ισόγειος χώρος επιφάνειας τουλάχιστον (12) τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητο είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε  άλλο χώρο. Άν  στο ίδιο πρατήριο πωλούνται  εκτός του άρτου  & άλλα προϊόντα  από τα αναφερόμενα στην περ. ιε΄ του άρθρου 1 του Ν.3526/07 (Πρατήριο άρτου  είναι το αυτοτελές & ανεξάρτητο  κατάστημα στο χώρο του οποίου  πωλούνται προϊόντα  αρτοποιϊας & άλλα είδη  που επιτρέπεται να πωλούνται στα  αρτοποιεία. Αμιγές πρατήριο άρτου είναι το αυτοτελές & ανεξάρτητο  κατάστημα στο χώρο του οποίου πωλούνται  αποκλειστικά  προϊόντα αρτοποιίας- άρτος, τα  αρτοπαρασκευάσματα & τα αρτοσκευάσματα) απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου  ορίζεται  σε 20 μ2.

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας)

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr  
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) είναι:
 1. Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση, στην οποία θα ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας αυτής.
 2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
 3. Τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση της κολυμβητικής δεξαμενής από τον αιτούντα την άδεια λειτουργίας (Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
 4. Σχεδιαγράμματα (κατόψεις και τομές) σε τρία αντίγραφα της δεξαμενής, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται αυθημερόν ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για την συγκεκριμένη χρήση. (Θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος- πλάτος- ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου)
 5. Έκθεση εις τριπλούν των τεχνικών στοιχείων της δεξαμενής (έκθεση, υπολογισμός) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό στην οποία θα φαίνονται :                       
          Η Χωρητικότητα της δεξαμενής και οι οριζόντιες διαστάσεις
          Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του ύδατος
          Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που δύναται να βρίσκονται στο χώρο της δεξαμενής και
      στους λοιπούς χώρους  αυτής.
          Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.
          Τα αναγκαία ελάχιστα σωσίβια μέσα.
          Η δυνατότητα λειτουργίας της δεξαμενής κατά τις βραδινές ώρες.
          Η ακολουθούμενη μέθοδος επεξεργασίας του ύδατος.
 1. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  συνοδευόμενη από θεωρημένη μελέτη πυρασφάλειας
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος στην οποία θα ορίζει τον υπεύθυνο για τη καλή λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους, καθώς και τον υπεύθυνο επόπτη ασφαλείας (ναυαγοσώστη). (Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων τους)
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου ή εκπροσώπων.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του υπεύθυνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την καλή λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής, σύμφωνα  με τους υγειονομικούς όρους, καθώς και του επόπτη ασφαλείας  (ναυαγοσώστη), απ΄ όπου να προκύπτει και η τελευταία θεώρηση (εκδίδεται από την Νομαρχία Αθηνών – Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Υγειονομικού Ελέγχου, Λ. Αλεξάνδρας 196)
 6. Παράβολο (διπλότυπο καταβολής ποσού) στο Δήμο ποσού 185 ευρώ {ΦΕΚ 2438/τ-β΄/2007(ΚΥΑ 61167/2007)}.
 7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο σχετικό που επιβάλλεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη δασική νομοθεσία

Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Θεάτρου, Κινηματογράφου ή Κέντρου Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr  
 Για να γίνει εκδοθεί η άδεια αυτή, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά (σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων):
 1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου (φυσικού ή νομικού προσώπου ή από τρίτον με εξουσιοδότηση θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) 
 2. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας η σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 4. Σχεδιαγράμματα (κατόψεις και τομές) σε τρία αντίγραφα του θεάτρου κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων θεωρημένα από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται αυθημερόν ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για την συγκεκριμένη χρήση. (Θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος – πλάτος – ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου). Επίσης στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται και WC για ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αδύνατη η κατασκευή WC για ΑμεΑ από την Πολεοδομία θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση η οποία θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης.
 5. Μελέτη πυρασφάλειας θεωρημένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πρωτότυπη και δύο αντίγραφα) (Η επιφάνεια (τ.μ.) και ο χαρακτηρισμός (κύριας – βοηθητικής χρήσης) στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που αναφέρονται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα από την Πολεοδομία.
  Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα στο οποίο να απεικονίζεται σε κάτοψη η διαρρύθμιση των θέσεων των θεατών στην αίθουσα, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λ.π.
 6. Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό στο οποίο να εμφαίνεται σε κάτοψη η θέση της εγκατεστημένης τυχόν ηλεκτροπαραγωγού ομάδος ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και της όλης εν γένει εγκατάστασης του φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου μετά πλήρους έκθεσης επί των εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 7. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν εμφαίνον τη θέση του ακινήτου σε σχέση με τα γύρω ακίνητα.
 8. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για τις δομικές κατασκευές που θα γίνουν.
 9. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν.
 10. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις του τεχνικού αερισμού (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 11. Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 12. Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για την εξέταση από αισθητικής άποψης του Θεάτρου-Κινηματογράφου (σχέδιο απεικονίζον πρόσοψη-είσοδο Θεάτρου-Κινηματογράφου-Κέντρου Διασκεδάσεως).
 13.  Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις ηχομόνωσης.
 14. Τυχόν έτερα δικαιολογητικά προβλεπόμενα υπό ειδικότερες διατάξεις ή επιβαλλόμενα από ειδικές συνθήκες.
 15. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του αιτούντος ή νόμιμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για εταιρεία.
 16.  Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και ακριβή διεύθυνση κατοικίας του υπευθύνου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Θεάτρων-Κινηματογράφων και του αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση απουσίας του καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις αυτών περί αποδοχής των διορισμών τους. Επίσης θα δηλώνεται ότι γίνονται αποδέκτες οι πιθανές υποδεικνυόμενες βελτιώσεις από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο.

>Έκδοση Άδειας Ίδρυσης, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού

>

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Ίδρυσης, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr  
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η Άδεια Ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Aίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου),την επωνυμία ,το είδος της Μονάδας (Παιδικός, Βρεφικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κλπ.),την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.
 • Έκθεση αιτιολόγησης της επωνυμίας της Μονάδας.
 • Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ.82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
 • Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου, από την αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο), στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο.
 • Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
 1. Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
 2. Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
 3. Τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
 4. Πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα.
 5. Τον αριθμό των παιδιών ( βρεφών ή νηπίων ) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους,( π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στη ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται,η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.
 • Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 • Η Εμπορική Εταιρεία που προστίθεται να ιδρύσει Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7,8 και 9 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Παράβολο 50,000 δρχ. υπέρ της Ν.Α (Αποδεικτικό είσπραξης)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα ).

Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άποψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεοδομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οικοδομικής Άδειας ( μαζί με τα εγκριμένα από πλευράς λειτουργικότητας σχέδια). Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομική άδεια νέας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΓΟΚ Ν.1577/85,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας:

1. H εγκεκριμένη πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη και

2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται η Άδεια Ίδρυσης.

Άδεια Λειτουργίας

Α. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. υποβάλλονται στη Διεύθυνση ( ή το τμήμα ) Κοινωνικής Πρόνοιας της περιοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού),στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύει τον αριθμό της Άδειας, που χορηγήθηκε για την Ίδρυση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άρθρου 8 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση.
 • Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής.

Εκδίδεται στη συνέχεια η Άδεια Λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει εκπρόσωπος του συλλογικού οργάνου των ιδιοκτητών Μονάδων Φ.Π.Α.Δ., εφόσον υπάρχει.

Β. Αναθεώρηση της Άδειας Λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

 • To καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Ο αριθμός των βρεφών – νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
 • Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λ.π).

>Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

>

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 
Η διαδικασία αφορά το Δήμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο (κατάστημα) και είναι η ακόλουθη (τα παρακάτω αφορούν το Δήμο Αθηναίων στη σελίδα του οποίου (http://www.cityofathens.gr) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες) :

Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης

Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υποβάλλει:

 1. Aίτηση προς τον Δήμο (έντυπο 1). Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το είδος και την τοποθεσία του Καταστήματος ( έντυπο 2).
 3. Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (πρωτότυπη), μόνο για περιοχές που βρίσκονται εντός αρχαιολογικής ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΥΠ.ΠΟ. Αιόλου 1 & Πελοπίδα / Πλάκα ή Μακρυγιάννη 2-4 / Μακρυγιάννη, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα)
 4. Έγγραφο που αφορά τις Χρήσεις Γης (πρωτότυπο) από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57). Αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνηγορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ (Γραφείο Πλάκας – Κυρρήστου 6).
 5. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος
 6. Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής: « Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό ………%, του κτίσματος επί της οδού …….., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/επωνυμία) ….ως ….(είδος καταστήματος)…»
 7. Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β2438/28.12.07 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου) και για κάθε κατηγορία είναι: α).Καταστήματα γενικά : 185€ β).Υπεραγορές τροφίμων μέχρι 1000τ.μ : 180€ / από 1001 μέχρι 5000τ.μ : 250€ / πάνω από 5.000 τ.μ : 375€ γ).Κέντρα Διασκέδασης κάτω των 200 καθισμάτων 840€ .
 8. Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού. Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.
 9. Γραφεία Τελετών, φερετροποιεία και αποθήκες φερέτρων θα προσκομίζεται από μηχανικό σχεδιάγραμμα κάτοψης του κτιρίου ή του χώρου της επιχειρήσεως, όπου θα αποτυπώνεται εάν σε ακτίνα μικρότερη των 150 μέτρων υπάρχει νοσοκομείο ή κλινική.
 10. Ειδικά για κατ/ματα Ψητοπωλεία – Οβελιστήρια θα προσκομίζεται Τεχνική Έκθεση Μηχανικού περί καταλληλότητας της καμινάδας.


Διαδικασία

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος της Προέγκρισης.

B. Δικαιολογητικά για την έγκριση άδειας

Όταν η Δημαρχιακή Επιτροπή προεγκρίνει, υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), με τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.
 2. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου. Σε περίπτωση που απαιτείται χώρος για τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας – Τμήμα Τοπογραφικού.
 3. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας (Πειραιώς 31). Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
 4. Λογαριασμό της ΔΕΗ.
 5. Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ σφραγίδα ηλεκτρολόγου.
 6. Βιβλιάριο υγείας από το Υγειονομικό (Λ. Αλεξάνδρας 196 / τηλ. 210 64 64 372 , 210 64 27 605 ).
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) (Έντυπο 3) σε αντικατάσταση του αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου, για τα κατ/ματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (πχ μπαρ, καφετέριες καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες κλπ), τα κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …….. δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει»
 10. Έναρξη επιτηδεύματος από τη Εφορία.

Σημείωση

Η Πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ.

Αν πρόκειται για εταιρεία

Να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι και σήμερα).
 2. Το καταστατικό της εταιρείας για ΟΕ και ΕΕ και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί μεταβολών (Αναζητείται αυτεπάγγελτα).
 3. Για τους εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7, 8 και 9.
 4. Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7 και 9 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 6 και 8.
 5. Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Για τον υπεύθυνο θα προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 6, 8, 9 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.

Ειδικές περιπτώσεις

 • Για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά της προέγκρισης και έγκρισης αδείας, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως κομμωτής/τρια, κρεοπώλης).
 • Άδεια σκοπιμότητας όπου απαιτείται.
 • Για τα καταστήματα ”ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ”, σύμφωνα με τις διατάξεις της 266541/ 2003 Υπουργικής Απόφασης, απαιτείται και Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Πώλησης σκυλιών και γάτων, η οποία χορηγείται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Νομαρχίας Αθηνών (Φειδιππίδου 31- τηλ. 2107781680 ).
 • Για την έκδοση αδείας Παιδότοπων επιπλέον : Α). Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη σε κλίμακα 1:50 ή Βεβαίωση ελέγχου ή Έκθεση επιθεώρησης για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ ΑΕ παιχνιδιών – παιδοτόπων, Β). Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου για : Την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά και την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται.

Επιπλέον δικαιολογητικά για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 ατόμων

 1. Βεβαίωση μηχανικού για αερισμό-εξαερισμό του χώρου του καταστήματος
 2. Βεβαίωση μηχανικού για ηχομόνωση
 3. Μελέτη στατικής επάρκειας
 4. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο από τη αρμόδια ΔΟΥ ), από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση των θαμώνων και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός στάθμευσης (parking) στο εν λόγω χώρο, καθώς και η απόσταση του κέντρου διασκέδασης από το χώρο στάθμευσης. (Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με τον αριθμό καθισμάτων είναι ένα προς έξι (1:6) η δε απόσταση του κέντρου διασκέδασης από το χώρο στάθμευσης όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή) (ΠΔ 257 ΦΕΚ 184, Τεύχος Α, 10.08.2001)
 5. Βεβαίωση ΑΕΠΙ (χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕ Φραγκοκλησιάς και Σάμου 51 – Αμαρούσιο τηλ. 210 68 57 494 – 6)

Προσοχή

 • Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται.
 • Οι επιγραφές των καταστημάτων γράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία ( άρθρο 6 ν. 2946/01).
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου).
 • Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (πχ ταυτότητα, μισθωτήριο, κλπ) να είναι επικυρωμένα.

>Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

>

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από πεπειραμένους Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες  Μηχανικούς, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας της επιχείρησής σας, με όλες τις απαραίτητες μελέτες, τα σχεδιαγράμματα καθώς και τη διεκπεραίωση των φακέλων στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Μέλη της ομάδας  μας, έρχονται άμεσα στο χώρο σας, για να ελέγξουν την καταλληλότητα. Μετά την απαραίτητη έρευνα, σας διευκρινίζεται αν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας για Άδεια Λειτουργίας. Η εμπειρία και η καλή γνώση της Νομοθεσίας και της διαδικασίας, δίνει τη δυνατότητα να συντάσσονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα. Στόχος μας, είναι να συνδυάζουμε τη βέλτιστη λύση στους καλύτερους χρόνους.


Για παράδειγμα, αναλαμβάνουμε την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας:
 • Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, καφετέριες, κομμωτήρια, παντοπωλεία κ.α., 
 • Εργαστηρίων και βιοτεχνιών, όπως ξυλουργεία, τυπογραφεία, αρτοποιεία κ.α.
 • Συνεργείων και πλυντήριων αυτοκινήτων
 • Γυμναστηρίων, Κέντρων Αισθητικής κ.α.
 • Φαρμακείων, Ιατρείων κ.α.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr

>Δικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρμακείου ή συστέγασης

>

Για να ανοίξει ένας νέος φαρμακοποιός ένα φαρμακείο ή για να συστεγαστεί με έναν παλαιότερο, πρέπει πρώτα να έχει άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α’) πρέπει να υποβληθούν από τον αιτούντα, μαζί με τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.
 • Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 • Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του.
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι (100) μέτρων από το υπό λειτουργία φαρμακείο.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.
Το σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, καθώς και το απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του μηχανικού που τα συνέταξε για την ακρίβεια αυτών. 
Η ομάδα μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείων, καταστημάτων κτλ. σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Προσεχώς θα δημοσιεύσουμε τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για άλλα καταστήματα και χώρους.