arcstudio

architectural studio

Category Archives: Αυθαίρετα

5ος κύκλος διευκρινίσεων από το ΥΠΕΚΑ για το Νόμο 4014

Αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ εννιά  νέες ενημερώσεις- διευκρινήσεις για ειδικές περιπτώσεις σχετικά με τη δήλωση των αυθαιρέτων με τον 4014/2011. Προκειται για την πέμπτη κατα σειρά ανάρτηση διευκρινήσεων και προβλέπεται να υπάρξουν και άλλες όσο θα κατηγοριοποιούνται οι ερωτήσεις που αποστέλλονται από τους μηχανικούς.

Το σχετικό link:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=bmgUeerqMu4%3d&tabid=762&language=el-GR

Νομιμοποιούνται αυθαίρετα και στους παραδοσιακούς οικισμούς

Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Το Βήμα, την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα πόλεων επιτρέπει σειρά τροπολογιών στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και άλλες διατάξεις.

Οι βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ, προκάλεσαν ένταση ακόμη και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις των βουλευτών κ.κ. Απόστολου Κακλαμάνη και Κώστα Καρτάλη. Μάλιστα, ο κ. Καρτάλης καταψήφισε τις τροπολογίες καθώς και το άρθρο 42 με τις λοιπές διατάξεις εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του.

Από το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν ξεχωρίζει μία, βάσει της οποίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις μπορεί το 20% να είναι οικοδομήσιμο για την κατασκευή συνοδών εγκαταστάσεων σε τουριστικές υποδομές (π.χ. γκολφ, πισίνες, γήπεδα τένις κ.ά.).

Μάλιστα, για τις εκτάσεις αυτές θα επιτρέπεται ακόμη και η κατά κυριότητα και με αντάλλαγμα παραχώρηση σε τρίτους. Εως σήμερα επιτρεπόταν η οικοδόμηση 10% του δάσους ή των δασικών εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί στον ΕΟΤ ή σε όσους είχαν σύμβαση με τον οργανισμό.

Επίσης, με τις νέες τροπολογίες ανοίγει ο δρόμος για την πετρελαιοκίνηση ΙΧ αυτοκινήτων, τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι χθεσινές τροπολογίες οδηγούν σε ανατροπές της δασικής νομοθεσίας όπως και του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ειδικότερα:

1. Μπορούν να νομιμοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλης, εφόσον η κατασκευή τους έχει ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος της πόλης ως παραδοσιακού.
Ωστόσο και για τις υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές (που ολοκληρώθηκαν μετά την πράξη χαρακτηρισμού) μπορεί να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη αίτημα στην ειδική επιτροπή που συστήνεται στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας. Η επιτροπή θα κρίνει αν θα δεχθεί ή θα απορρίψει το αίτημα με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής στο νομίμως υφιστάμενο κτήριο, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού.
Μάλιστα, η Επιτροπή θα μπορεί να επιβάλει και την εκτέλεση εργασιών προσαρμογή του αυθαιρέτου στους ισχύοντες μορφολογικούς κανόνες του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.

Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου θα ξεκινά είτε με την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής είτε με την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν.
Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν θα επιτρέπεται, μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτοτελών νέων κατασκευών, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

2. Αυξάνεται ο χρόνος αποπληρωμής των προστίμων για αυθαίρετες κατοικίες κατά 6 μήνες. Έτσι, πλέον η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 36 μήνες για όλα τα αυθαίρετα (κατοικίας και άλλης χρήσης).

3. Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε οικοδομή με οικοδομική άδεια δεν θα προσμετράται το πρόσθετο ύψος που έχει προκύψει από την μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί.
4. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο θα υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα (π.χ. αεροφωτογραφίες) τα οποία να αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής θα μπορεί να καταθέτει ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας προ τις 31/1/1983 με την προϋπόθεση της έλλειψης των δημοσίων εγγράφων τα οποία θα μπορούσαν να αποδείξουν τον χρόνο κατασκευής.
6. Για κατασκευές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταση, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, οι οποίες δεν αυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.
7. Δίδεται παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους έως τις 30 Νοεμβρίου.
8. Για την αποκατάσταση των εκτάσεων της λατομικής περιοχής στη θέση «Μαύρα Βουνά» Αράξου έως ότου υποβληθεί προς έγκριση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου θα εφαρμόζονται οι πιο πρόσφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία.

9. Προβλέπεται δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων για αθλητικές και τουριστικές χρήσεις κατά 20% επί του συνόλου της έκτασης. Έτσι δίδεται η δυνατότητα για κατασκευή συνοδών εγκαταστάσεων σε τουριστικές υποδομές (γήπεδα διαφόρων αθλημάτων, ιππασία κ.λπ.) υπό μία βασική προϋπόθεση. Η συνολική προς αξιοποίηση έκταση να είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων προκειμένου η δυνατότητα αυτή να αφορά μόνο πολύ μεγάλες εκτάσεις και επομένως μεγάλα επενδυτικά σχέδια με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.

Αυθαίρετα: χάος με τη ρύθμιση – Έκκληση για παράταση

Να παραταθεί κατά τέσσερις μήνες η πρώτη φάση υποβολής δηλώσεων για τα αυθαίρετα, ζητά σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δύο πρώτες εβδομάδες της εφαρμογής του ν.4014, απέδειξαν ότι πρόκειται για ένα κείμενο με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του.
«Έχει περάσει σχεδόν το 1/3 του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την υποβολή της πρώτης φάσης και επικρατεί ένα πραγματικό χάος».
«Οι μηχανικοί εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης είναι αναγκασμένοι να απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών ερμηνεύοντας τον νόμο ποικιλοτρόπως. Δυστυχώς οι απαντήσεις που δίνονται από επίσημους φορείς είναι προφορικές χωρίς καμία εγκυρότητα και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση».
Οι μηχανικοί αποδίδουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην πολυπλοκότητα της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας αλλά και στο γεγονός ότι  κάθε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής αποτελεί μοναδικό αντικείμενο μελέτης, ενώ καταγγέλλουν ότι οι νόμιμες αμοιβές δεν έχουν ξεκαθαριστεί και αναμένονται οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις και διευκρινήσεις.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος  ζητά από την διοίκηση να παρατείνει την πρώτη φάση υποβολής των αυθαιρέτων τουλάχιστον για 4 μήνες και προτείνει, στο χρονικό διάστημα της παράτασης, να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα ερωτήματα των μηχανικών ώστε να απαντηθούν επίσημα.
[econews]

Μετά την πληρωμή του προστίμου οι μεταβιβάσεις των αυθαιρέτων

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου και την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr 

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις περιπτώσεις μεταβιβάσεως ακινήτων που δεν «μπλοκάρονται», ενώ έχουν αυθαίρετη κατασκευή, εξέδωσε το ΙΚΑ. Σε αυτήν αναφέρεται ξεκάθαρα πως τα αυθαίρετα που ρυθμίζονται, θα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο μετά την αποπληρωμή όλων των δόσεων του σχετικού προστίμου.

Από την απαγόρευση μεταβίβασης, εξαιρούνται τα ακίνητα που περιλαμβάνουν αυθαίρετη κατασκευή και τα οποία:

 • υπάρχουν πριν από το 1955
 • έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης με τον 1337/1983
 • έχουν νομιμοποιηθεί με τους νόμοους 1337/83, 1577/85 ή του 1512/8
 • έχουν πάρει αναστολή της κατεδάφισης βάσει του 1337/83
 • έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία διατήρησης με τις διατάξεις 3775/2009 και 3843/2010
Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που θα ρυθμιστούν, το ΙΚΑ δεν θα αναζητήσει αναδρομικά εισφορές, εκτός και εάν δεν αποπληρωθεί κάποια δόση.
Όσον αφορά στα ημιτελή αυθαίρετα θα αναζητούνται εισφορές από το ΙΚΑ για όσες εργασίες έγιναν μετά την 28η Ιουλίου 2011.
[www.enet.gr]

Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου


 Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου και την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr

Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»

Νόμος 4014/2011

Αποφάσεις Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής και Διαδικασίας Είσπραξης και Απόδοσης του Παραβόλου (ΦΕΚ 2167 Β 27.09.2011)

Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Εξαιρούνται τα ακίνητα που θα ενταχθούν στον παρόντα νόμο καθώς και αυτά προ του 1955, και όσα περιγράφονται στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 23 του νόμου. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τον παρόντα νόμο οι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις που περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 23 του νόμου.

Συνολική χρονική διάρκεια της τακτοποίησης
Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει  σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

 • Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα
 • ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα
 • ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.

Διαδικασία και προθεσμίες της τακτοποίησης
Ο πολίτης από 1ης Οκτωβρίου απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την υπαγωγή στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Στη συνέχεια συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 και το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί από τον πολίτη.

Το τέλος καταβάλλεται (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα, η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2012 και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των ενταγμένων στη ρύθμιση αυθαιρέτων από τις αρμόδιες πολεοδομίες, με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση. Ειδικά για τις πρόχειρες (από ευτελή υλικά) κατασκευές, μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου, ειδική επιτροπή θα εξετάσει την αρχιτεκτονική, μορφολογική και αισθητική ένταξη της κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του κτιστού περιβάλλοντός του.


Υπολογισμός ενιαίου ειδικού προστίμου και τρόπος πληρωμής του
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.

Για ακίνητα κατοικίας το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά, σε ισόποσες δόσεις. Καθυστέρηση στις δόσεις επιβάλλει προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Για ακίνητα άλλης χρήσης το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 36 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη δόση του προστίμου θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Εάν καταβληθεί ολόκληρο το πρόστιμο γίνεται έκπτωση 20%. Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί μέσα στην προθεσμία των 3 μηνών ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις τότε χάνει το δικαίωμά του να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Διάθεση των ποσών που εισπράττονται από το ενιαίο ειδικό πρόστιμο
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονομάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης, αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων στους Ο.Τ.Α., κατεδάφιση αυθαιρέτων και ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων με απόδοση έως 15% του ποσού που εισπράττεται.

Συνέπειες από τη μη υπαγωγή στο νόμο
Για όσα αυθαίρετα δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα αυθαίρετα (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ)
Η ΕΥΕΚΑ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Εντοπίζει και ελέγχει τις αυθαίρετες κατασκευές και εκτελεί τις πράξεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές
 • Μεριμνά για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων)
 • Συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφησης της χώρας για πληρέστερο εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών.


[ΥΠΕΚΑ]

Πανωσήκωμα στα έσοδα των αυθαιρέτων

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr
 
Κερδισμένοι θα βγουν για άλλη μια φορά όσοι έχουν παρανομήσει ως ιδιοκτήτες αυθαίρετου, καθώς αυτοί και πάλι θα καταφέρουν να αποφύγουν το νέο χαράτσι στα ακίνητα, που έρχεται με τη μορφή του ειδικού τέλους και μέσα από τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Όπως εκτιμάται, η επιβολή του τέλους αυτού θα λειτουργήσει ανασταλτικά στη διαδικασία «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων βάσει του νόμου που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Βουλή. Και αυτό γιατί όποιος τολμήσει να νομιμοποιήσει αυθαίρετο θα υποστεί τις συνέπειες της νέας φορο-επιδρομής, αφού η «νομιμοποίηση» συνεπάγεται την ηλεκτροδότηση του ακινήτου και την «εμφάνιση» των τετραγωνικών του. Το ποσό, μάλιστα, θα εκτοξευτεί στα ύψη καθώς το 2012 θα υπολογιστεί με νέες αντικειμενικές τιμές, γεγονός που οδήγησε το κυβερνητικό επιτελείο να προβλέψει την καταβολή του προστίμου σε δόσεις.

Το μέτρο αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση των προσδοκώμενων εσόδων από τα αυθαίρετα, καθώς εκείνοι που θα καταθέσουν αίτηση «νομιμοποίησης» -για τα επόμενα 30 χρόνια- θα μειωθούν σημαντικά και μόνο εκείνοι που προσβλέπουν σε σημαντικές υπεραξίες από τη μεταβίβαση αυθαίρετης οικοδομής θα μπορέσουν να επωμιστούν το νέο χαράτσι. Ακόμη και αυτοί, όμως, θα προχωρήσουν σε επαναξιολόγηση της κίνησης αυτής και θα εξαντλήσουν όλα τους τα περιθώρια με στόχο να μην καταβάλλουν τη δόση του 2011.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός ότι το μέτρο αυτό διώχνει και τους ελάχιστους ξένους επενδυτές, οι οποίοι σκόπευαν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα λόγω distress, μιας και η φορολογική αντιμετώπιση των αγορών μέσω οχημάτων ειδικού τύπου και ειδικά offshore εταιρειών απαιτεί την προσωποποίηση του κύριου μέτοχου σε συνδυασμό με τη δήλωση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων που αυτός κατέχει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

[RE+D Magazine]

Πώς θα τακτοποιούνται τα αυθαίρετα

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr

Σε δύο φάσεις θα προχωρήσει η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, με βάση τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος. Εξαιρούνται κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί σε δάση, ζώνη αιγιαλού και παραλίας, κοινόχρηστους χώρους, ρέματα, αρχαιολογικές ζώνες και παραδοσιακούς οικισμούς, αλλά και παράνομες προσθήκες σε διατηρητέα κτίρια.

Ωστόσο, ιδιοκτήτες με οικοδομές που έχουν ανεγερθεί σε αμφισβητούμενες δασικές περιοχές είναι υποχρεωμένοι να ρισκάρουν και να υποβάλουν δήλωση, αφού δεν θεσμοθετήθηκε τελικά η πρόταση να έχουν το δικαίωμα, μετά την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών στην περιοχή τους και εφόσον δικαιωθούν, να καταθέσουν εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις.

Η πρώτη φάση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου. Περίπου ένα εκατομμύριο αυθαιρετούχοι πρέπει να καταθέσουν στις πολεοδομίες ή στα ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα εξής:

1 Αίτηση με την οποία αυθαιρετούχος αποδέχεται την υπαγωγή του ακινήτου του στα νέα μέτρα.

2 Παράβολο με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του καθορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του παράνομου κτίσματος. Είναι 50 ευρώ για χώρο έως 50 ή 100 τετραγωνικά αλλά εφόσον πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη. Για 50-100 τετραγωνικά, η πλειονότητα των περιπτώσεων, το παράβολο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες παρανομίες κλιμακώνεται έως τα 6.000 ευρώ. Το ποσό συμψηφίζεται με το αναλογούν πρόστιμο, που θα καταβληθεί στη συνέχεια.

3 Εντυπο με το οποίο θα υπολογίζεται το πρόστιμο για το αυθαίρετο κτίσμα. Θεωρητικά είναι το 15% της τιμής ζώνης της περιοχής, αλλά προβλέπονται μειωτικοί ή και αυξητικοί συντελεστές που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν τον υπερδιπλασιασμό της οφειλής, όπως π.χ. εκτός σχεδίου ακίνητο, χωρίς οικοδομική άδεια.

Η δεύτερη -και δυσκολότερη- φάση ξεκινά τέσσερις μήνες μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και ο ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει με τη βοήθεια μηχανικού. Η αμοιβή του θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί. Ο νέος φάκελος πρέπει να περιέχει:
*Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν με όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός οικοδομικής άδειας και έτος έκδοσης εφόσον υπάρχει. Θα αναφέρονται επίσης τα παράνομα τετραγωνικά, η χρήση του ακινήτου και η ολοκλήρωση της κατασκευής.

*Αντίγραφο του Ε-9, από το οποίο θα πιστοποιείται ο χρόνος κατασκευής. Θα τεκμηριώνεται επίσης ότι το αυθαίρετο αποτελεί κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, ώστε να έχει μείωση του αναλογούντος προστίμου κατά 50%.

*Τεχνική έκθεση που συντάσσει ο μηχανικός, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα στοιχεία του αυθαιρέτου.

*Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με γεωγραφικές συντεταγμένες που θα προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση του. Ειδικά για εντός σχεδίου ακίνητα υποβάλλεται και απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων, υπάρχει η τρίτη και πλέον «φαρμακερή» φάση της πληρωμής του προστίμου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες και το ποσό εξοφλείται σε δόσεις μέσα σε 30 μήνες. Η διαδικασία θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Αν καταβληθεί εφάπαξ, προβλέπεται έκπτωση 20%. Αν μετά την αφαίρεση του παραβόλου η οφειλή είναι μικρότερη από 400 ευρώ, τότε το ποσό καταβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% το μήνα.

Αυθαίρετα που δεν θα δηλωθούν κρίνονται κατεδαφιστέα και επιβαρύνονται με πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% της τιμής ζώνης. Θα πληρώσουν επίσης 5% του προστίμου για κάθε χρόνο που μεσολαβεί από την ανέγερση έως την κατεδάφιση του κτίσματος. Την ίδια επιβάρυνση θα έχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση αλλά δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

[enet.gr]

Διορία δύο μηνών στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων

 Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου σε όλη την Αττική. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109329911 ή στο info@arcstudio.gr

Διάστημα δύο μηνών από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου θα διαθέτουν οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση για την νομιμοποίηση των ακινήτων τους. Κατεδαφίσεις προαναγγέλλει το υπουργείο Περιβάλλοντος για ακίνητα που βρίσκονται σε δάση, ρέματα, αιγιαλό, αρχαιολογικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς.

Η ρύθμιση έχει ισχύ για 30 χρόνια, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ εντός και εκτός σχεδίου ακινήτων, ενώ, οι ΟΤΑ και οι Δήμοι υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει σε διάστημα 10 ετών τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Από την έναρξη ισχύος του νόμου θα απαγορεύεται και καθίσταται άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών βεβαιώσεων θα επιβάλλονται αυστηρές ποινές από όσους εμπλέκονται στη δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π). Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου αυθαιρέτων που δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα μπορούν να διατηρηθούν μόνο εάν ο ιδιοκτήτης τους συνεισφέρει σε αδόμητη γη ή σε χρήμα για την απόδοση του ελλείμματος της οικοδομικής αρτιότητας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μέλλει να αποδειχτεί εμπράκτως πώς θα εφαρμοστεί, καθώς αγνοείται πώς και με ποια κριτήρια οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων θα συνεισφέρουν σε γη ή χρήμα.
Στη ρύθμιση εντάσσονται τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει εγκατασταθεί έως τις 28/7, ημέρα κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου, ενώ οι μεταβιβάσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου.

Σε δόσεις

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 24 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός 36 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε 8 και 14 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση. Η οριστική εξόφληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μηνών από τον προβλεπόμενο χρόνο.
Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο

Τα πρόστιμα υπολογίζονται βάσει του τύπου τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων. Οι συντελεστές υπολογισμού των προστίμων έχουν ως εξής:
– σε αυθαίρετο με οικοδομική άδεια ο συντελεστής είναι 1.0 και χωρίς οικοδομική άδεια ο συντελεστής είναι 2.0
– σε αυθαίρετο εντός σχεδίου ή οικισμού ο συντελεστής είναι 1,0
– σε εκτός σχεδίου ή οικισμού ο συντελεστής είναι 1.7
– εάν είναι κύρια και μοναδική κατοικία ο συντελεστής είναι 0.4, εάν είναι άλλη κατοικία ο συντελεστής είναι 0.5 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη ή ίση από 1.000 ευρώ και 0.6 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1.000 ευρώ. Ο συντελεστής αυθαιρέτου που η χρήση του είναι τουριστική ή βιομηχανική ο συντελεστής είναι 0.6 και αν το αυθαίρετο χρησιμοποιείται για άλλη επιχείρηση ο συντελεστής είναι 0.6
– εάν με το αυθαίρετο έχει γίνει αλλαγή χρήσης ο συντελεστής είναι 1.4
– στις περιπτώσεις που με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση στα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων, αν το αυθαίρετο καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.0, αν καταλαμβάνει 50 έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.3, εάν καταλαμβάνει από 100 έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.6 κι αν καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 200% της επιτρεπόμενης δόμησης ο συντελεστής είναι 1.9.
– αν με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση στο ύψος κάτω του 20% ο συντελεστής είναι 1.2 και αν είναι πάνω του 20% από το επιτρεπόμενο ύψος ο συντελεστής είναι 1.4. Αντίστοιχοι είναι οι συντελεστές με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται ξεχωριστά το πρόστιμο για τα τετραγωνικά με τα οποία έχει γίνει υπέρβαση σε υπόγεια, πατάρια και σοφίτες με έκπτωση 50%
– εάν με το αυθαίρετο έχει γίνει υπέρβαση της κάλυψης μικρότερη του 20% ο συντελεστής είναι 1.2 και αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του 20% είναι 1.4
– εάν έχει γίνει παραβίαση μικρότερη του 20% των υποχρεωτικών αποστάσεων κτισμάτων ο συντελεστής είναι 1.2 κι αν έχει γίνει παραβίαση της πλάγιας απόστασης μεγαλύτερη του 20% ο συντελεστής είναι 1.4.
– αν έχει γίνει αυθαίρετο σε ποσοστό μικρότερο του 20% πάνω στην πρασιά ο συντελεστής είναι 1.4, και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ο συντελεστής είναι 1.8.
– στις πισίνες ο συντελεστής είναι 0.5.
Εισάγεται κοινωνικός συντελεστής 0.5 για τα ΑΜΕΑ με ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ οικογενειακό όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία.
Εισάγεται συντελεστής παλαιότητας 0.2 για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις είχαν γίνει μέχρι 31.1.1983 και συντελεστής 0.8 για αυθαίρετες κατασκευές από 31.1.1983 έως 31.12.2003.
Για λοιπές πολεοδομικές και κτηριοδομικές παραβάσεις το πρόστιμο είναι 500 ευρώ ανά παράβαση.
Ειδικές περιπτώσεις

Για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια  αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται:
– στα 1.500 ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές,
– 2.000 ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.500 ευρώ και
– σε 3.000 ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.500 ευρώ.
Εάν δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης,  για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των 400 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι τις 31.12.2011
Παράβολο

Προβλέπεται παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους:
– 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τμ,
– 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τμ,
– 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.,
– 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ  και μέχρι 2000 τ.μ. και
– 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Πηγή:www.capital.gr

Σηφουνάκης: τι είπε για αυθαίρετα-δασικούς χάρτες

Την τριακονταετή αναστολή κατεδάφισης με παράλληλη υποχρέωση των  Δήμων να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό τους εντός εικοσαετίας επεσήμανε ως μεγάλες τομές του νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νίκος Σηφουνάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στα “Νέα”.
Ο κ. Σηφουνάκης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων ως υβριδική λύση που από τη μια πλευρά έχει “πράσινα” χαρακτηριστικά και από την άλλη θα εξασφαλίσει σημαντικά ποσά για το δημόσιο Ταμείο εν καιρώ Μνημονίου.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Σηφουνάκη ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, με κατάργηση των πολεοδομικών γραφείων και τη διαφοροποίηση του εγκριτικού από το εποπτικό έργο, θα θέσει ένα οριστικό τέλος στο φαινόμενο της αυθαιρεσίας.
Το νομοσχέδιο, υποστήριξε ο υφυπουργός, θα οδηγήσει σε εξάλειψη των αρχιτεκτονικών αυθαιρεσιών με καθιέρωση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση σε κάθε Δήμο της χώρας, ενώ επίσης θα θέσει ουσιαστικούς κανόνες για τον σεβασμό του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στο ζήτημα των δασικών χαρτών ο κ. Σηφουνάκης προανήγγειλε αναρτήσεις στους Δήμους Δροσιάς, Σταμάτας, Κηφισιάς, Φυλής, ενώ σε Μαραθώνα-Πεντέλη-Νέα Πεντέλη θα κυρωθούν 70.000 στρέμματα με αναμονή κυρώσεων των υπό εξέταση υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί επίσημες αντιρρήσεις.

[econews]

Η ομάδα μας θέλει να ξέρει τη γνώμη των αναγνωστών.  Αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το άρθρο που σας ενδιαφέρει!

Αυθαίρετα: Σειρά αλλαγών και μειώσεις προστίμων

Σε μειώσεις των προστίμων όσων υπαχθούν στη ρύθμιση των αυθαιρέτων προχωρά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Μιλώντας στην επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ο Υπουργός διατύπωσε αλλαγές στο σχετικό νομοσχέδιο, μεταξύ των οποίων μείωση των συντελεστών προστίμων διατήρησης για υπόγεια, πατάρια και σοφίτες ενώ εξαίρεσε των ρυθμίσεων τα ακίνητα που έχουν χτιστεί πριν από το 1955.

Στο εξής μάλιστα προβλέπεται συντελεστής παλαιότητας των κτηρίων, αλλά και «κοινωνικός συντελεστής». Συγκεκριμένα ο «κοινωνικός συντελεστής» αφορά στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα ατόμων με αναπηρία που το αυθαίρετο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία. Το πρόστιμο θα μειώνεται στο 50% για όσους ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν ατομικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ και οικογενειακό έως 12.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στον συντελεστή παλαιότητας, το πρόστιμο θα μειώνεται στο 20% της οφειλής για τα αυθαίρετα που έχουν κτιστεί πριν τις 31/1/1983 και στο 50% για όσα έχουν χτιστεί από την 1/1/1984 έως τις 31/12/2003. Ενώ τα πρόστιμα παραμένουν στο ακέραιο για τα νεώτερα κτίσματα .

Παράλληλα ο κ. Παπακωνσταντίνου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαλειφθεί ο χρόνος των 20 και 40 ετών, που έχει προσδιοριστεί για τη διατήρηση των εκτός και εντός σχεδίου αυθαιρέτων.

Τέλος για τους ημιυπαίθριους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος δεν έδωσε άλλη παράταση για την ένταξη στη σχετική ρύθμιση και δήλωσε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για την “τακτοποίηση” λήγει οριστικά στις 31 Οκτωβρίου. Όσοι υποβάλλουν αίτηση θα κληθούν να καταβάλουν την πρώτη δόση της οφειλής έως τις 30 Δεκεμβρίου.

[skai.gr]